Bijproduct van kaasproductie in verpakkingsmateriaal?

Het onderzoeksproject “Wheylayer” is van start gegaan rond het gebruik van wei-eiwit als coating op verpakkingen met een verbeterde waterdampbarrière tot gevolg.

Dit project kadert in het onderzoek naar hernieuwbare grondstoffen voor verpakkingsmaterialen. Meer en meer worden de mogelijkheden onderzocht om verpakkingsmaterialen gedeeltelijk of volledig te produceren uit hernieuwbare grondstoffen. Bij het “Wheylayer” project is het doel een commercieel haalbare techniek te ontwikkelen om een coating van wei-eiwitten aan te brengen op (conventionele) verpakkingsmaterialen. Hierbij wordt voortgebouwd op studies die aantonen dat wei-eiwitten een goede waterdampbarrière bezitten in combinatie met aanvaardbare mechanische eigenschappen. Er zal onderzocht worden of dergelijke coating de PE- of PP-laag in verpakkingsmaterialen kan vervangen (vb. in een PET/EVOH/PE verpakking).

Wei-eiwitten zijn bijproducten van de kaasproductie en volgens het Duits onderzoekscentrum TTZ Bremerhaven die de leiding heeft in dit project, wordt er jaarlijks 50.000.000 ton wei-eiwitten geproduceerd. Toepassingen van dit product als coating voor verpakkingsmateriaal zorgt niet enkel voor een verpakkingsmateriaal dat gedeeltelijk uit hernieuwbare grondstoffen bestaat. De grondstoffen op zich zijn afkomstig van een nevenstroom en doen hierdoor niet beroep op bijvoorbeeld landbouwgewassen.

Ook naar recyclage toe ziet men voordelen voor deze nieuwe coating. Via chemische of enzymatische technieken zou de coating van wei-eiwitten namelijk kunnen verwijderd worden van de andere lagen van de verpakking.

Het driejarig onderzoeksproject wordt ondersteund door het Zevende Europese Kaderprogramma. Vanuit de industrie doen er 6 associaties van de kunststofverwerkende sectoren en de voedingssector mee. Er doen tevens KMO’s mee uit de verpakkingssector en de kaasproductiesector. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Fraunhofer instituut, in TTZ Bremerhaven, in de universiteit van Pisa en in IRIS.

Bron: dairyreporter.com, iris.cat, foodproductiondaily.com, AgriHolland, foodnavigator.com en Pack4Food