Plasma, ook nog desinfecterende eigenschappen voor verpakkingsmaterialen?

Tijdens een studiedag, op 29 oktober 2008 georganiseerd door het Ivlv (www.ivlv.de) in het iPV (www.uni-stuttgart.de/ipf) te Stuttgart werden mogelijke toepassingen van plasma bij de verpakking van levensmiddelen beschreven.

In het Institut fur Plasmaforshung wordt onderzoek gedaan op plasma onder vacuum in combinatie met de toevoeging van edelgassen (Argon, Neon,…) Het is ook mogelijk om aan omgevingsdruk te werken met gassen zoals zuurstof en stikstof, maar dan zal slechts een klein percentage van de gassen tot ionen worden omgevormd (enkele % zuurstof zoals bij Corona-behandelingen ).Het iPV werkt mee aan het ACTECO-project.(www.acteco.org)

Acteco is een geintegreerd Europees project toegewezen aan KMO’s in het kader van de thematische aanpak voor Nanotechnologie in het 6th Framework Programme van de Europese Commissie. Acteco verzamelt high tech kleine en middelgrote ondernemingen, eindgebruikers, universiteiten en onderzoekscentra van 8 verschillende landen om zijn hoofddoel te realiseren: namelijk de ontwikkeling van plasma technologie omoppervlakken te functionaliseren voor textiel, biomedische en voedingstoepassingen.

Na een rondleiding in het iPF werd door verschillende sprekers informatie gegeven over de verschillende manieren waarop plasma kan worden verwekt en de mogelijke toepassingen voor oppervlakken zoals coating, etsen, …

Nu blijkt dat de energie die vrijkomt bij plasmabehandelingen ook desinfecterende eigenschappen zou vertonen (ionen, radicalen, UV-licht, electronen). Hierop wordt nu verder onderzoek verricht omdat hieruit een weinig vervuilende methode zou kunnen worden ontwikkeld om verpakkingsmaterialen, voor gebruik in aseptische vulsystemen, te desinfecteren.

Op 6/7 april 2009 zal het volgende en wellicht laatste symposium van Acteco plaatshebben in België. Wij hopen tijdens dat tijdens dit symposium wat meer info zal beschikbaar zijn.

Snelle berekeningen geven aan dat dit systeem technisch geschikt zou kunnen zijn voor kleinere capaciteit aseptische vulsystemen (10.000 eenheden per uur).De kostenberekeningen zullen aangeven of deze ontwikkeling economisch leefbaar zou zijn of niet.

Meer info: Pack4Food