Droge en natte desinfectie van PLA-flessen

Nieuwe ontwikkelingen in de PLASMAX-technologie leiden tot een verbeterde resistentie aan desinfectiemiddelen bij PLA-flessen.

In de FoodGate STW nr. 4 werd ingegaan op een aantal belangrijke aspecten naar desinfectie van verpakkingsmateriaal toe (vb. PET-flessen). Zo is het onder andere belangrijk dat het restgehalte aan peroxiden na desinfectie lager is dan 0.5 ppm. Dit restgehalte hangt onder samen met de mogelijkheid van de peroxiden om tijdens de desinfectie te migreren in het verpakkingsmateriaal.

In dit kader zorgt de PLASMAX-coating van KHS ervoor dat deze migratie onbestaande is door de aanwezigheid van een fijne SiOx-laag (glaslaag) aan de binnenkant van de PET-fles. Deze laag wordt aangebracht tijdens de productie van de fles met behulp van plasmatechnologie.

Uit onderzoek op PLA-flessen blijkt nu dat deze coating ook kan toegepast worden aan de binnenkant van PLA-flessen, waarbij de migratie van peroxiden beduidend vermindert. Flessen van PLA (polymelkzuur) worden geproduceerd uitgaande van de hernieuwbare grondstof glucose, momenteel voornamelijk afkomstig uit maïs.

Daarenboven zorgt een geoptimaliseerd blaasproces van de PLA-fles voor een verbeterde hitteresistentie, die noodzakelijk is tijdens de hogere temperaturen bij zowel droge als natte desinfectie. Bij spoeltemperaturen van 60°C bleken de PLA-flessen, geproduceerd via het optimaal blaasproces, een krimp te vertonen van minder dan 1% wat beduidend lager is dan de vroegere 6% krimp.

Naast deze verbeterde performantie naar desinfectietechnieken en hitteresistentie toe wordt er ook druk gewerkt aan de verbetering van de barrière-eigenschappen van PLA-flessen. Momenteel worden deze flessen niet gebruikt voor koolzuurhoudende dranken of lang houdbare dranken gevoelig aan zuurstof omwille van de slechte O2 / CO2 barrière. De PLASMAX-coating zou ook hier nuttig zijn door deze barrière te verhogen.

Zowel het verbeteren van barrière-eigenschappen als van temperatuursresistentie zijn belangrijke thema’s in de verpakkingssector (vb. hot-fill fruitsappen, kant-en-klaar maaltijden,…). Deze aspecten konden dan ook niet ontbreken op de Flanders’ FOOD Technology Day 2008, waar in het verpakkingsgedeelte hieraan aandacht besteed wordt via een aantal lezingen.

Bron: BioplasticsMagazine, KHS en Pack4Food