Snelle aroma- en smaakanalyse bij tomaat

Voor smaak- en aromabepaling is betrouwbaarheid en snelheid een belangrijk aandachtspunt. Met een snellere techniek kunnen meer vruchtstalen gemeten worden waardoor biologische variabiliteit beter in kaart gebracht kan worden. Maar ook routinemetingen worden mogelijk.

Aromaprofielbepaling via SPME

Om het aromaprofiel van tomaat te bepalen maakt men gebruik van SPME (Headspace Solid-Phase Micro Extraction) en dit in combinatie met GC-MS (gaschromatografie-massaspectrometrie). Hierbij wordt 10 ml van een tomatensapje in een flesje overgebracht, afgesloten met een deksel met septum en gedurende 120 minuten geïncubeerd op 35°C om zo voldoende aroma’s vrij te geven. Vervolgens wordt een vezel, bedekt met een coating waarop de vluchtige aromacomponenten zich kunnen binden, in de kopruimte van het flesje aangebracht. Na een welbepaalde tijd wordt de vezel in de injectiepoort van de gaschromatograaf gebracht waar door verhitting de componenten vrijkomen en op een kolom van glas of silica gescheiden worden volgens ondermeer moleculair gewicht. In de massaspectrometer worden de componenten vervolgens gefragmenteerd in ionen en aan de hand van het resulterend spectrum kunnen ze vervolgens geïdentificeerd worden.

Een beperking van deze techniek is de trage opwarming en afkoeling van de kolom, die resulteert in een typische analysetijd van 45 minuten.

Snellere bepaling van het aromaprofiel dankzij MACH

Het VCBT heeft daarom een MACH (Modular Accelerated Column Heater) aangekocht (Figuur 1). Deze module is in essentie een klein oventje dat resistief wordt verwarmd en dat wordt vastgemaakt aan de deur van de GC. De capillaire kolom is samen met de temperatuursensor en het verwarmingselement ingekapseld in een speciale folie. Voor een snellere afkoeling van de kolom maakt men gebruik van een ventilatiesysteem, gelegen onder de verpakte kolom. De voordelen van dit systeem zijn : een snellere opwarming (dit tot 1800 °C/min), een uniforme verspreiding van de warmte (betere reproduceerbaarheid) en een kortere tijdsspanne tussen 2 metingen.

Eerste testen: MACH meet vijf keer sneller

Aan de hand van experimenten werd in het VCBT aangetoond dat de analysetijd effectief met een factor 5 verkort kan worden (Figuur 2). In de toekomst zal dit apparaat worden ingeschakeld voor snelle aroma-analyse van tomaat, aardbei, appel en andere tuinbouwproducten.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door de Lava-veilingen (GMO)


Figuur 1: MACH-systeem van de firma Gerstel gemonteerd op een GC-MS in het VCBT


Figuur 2: Klassiek chromatogram van tomatenaroma (onder) en chromagram bekomen met het MACH-systeem (boven). Elke piek stelt een aromacomponent voor.