Pulsed light / Lumiere pulsée / Intense Lichtflitsen?

Om levensmiddelen en/of verpakkingsmaterialen te vrijwaren van micro-organismen worden allerlei alternatieve technieken (X-stralen, waterstofperoxidebad, electronbeam,…) ontwikkeld. De techniek van “intense lichtflitsen” maakt deel uit van deze reeks.

Het systeem met intense lichtflitsen bestaat uit 2 belangrijke componenten:

  • de generator waarin een condensator gedurende een korte periode elektrische energie opstapelt.
  • de behandelingsmodule waarin een aantal xenon-lampen de nodige hoeveelheid licht produceren.

De opgestapelde energie wordt losgelaten op de lampen die korte en intense lichtflitsen produceren geconcentreerd op het te behandelen oppervlak. De lichtflits zelf bestaat uit een combinatie van golflengtes (UV, IR en zichtbaar licht).

Het UV –licht veroorzaakt schade aan de DNA-structuur van de bacteriën. Het IR-licht zou door plotse temperatuursveranderingen een deel van het water in micro-organismen omzetten tot stoom en het openbarsten van het celmembraan veroorzaken. Beide effecten leiden tot het afsterven van het micro-organisme.

Deze techniek kent enerzijds toepassingen in de oppervlaktebehandeling van levensmiddelen waardoor, met beperkte invloed op de sensorische eigenschappen, de houdbaarheid van deze producten kan worden verlengd. Anderzijds geeft dit systeem ook de mogelijkheid om zonder gebruik van chemicaliën grote oppervlakken van verpakkingsmateriaal (folies en/of flessen naargelang de opbouw van het systeem) te ontsmetten. In de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de UGent werd in samenwerking met Claranor een testinstallatie opgezet om de effecten zowel op levensmiddelen als op verpakkingsmaterialen uit te testen (Andreja.Rajkovic@UGent.be - Pathogen Combat / Europees project).

  • Focus Food Info nr 46 juni 2008
  • Pulsed light system as a novel food decontamination technology . Can.J.Microbiol 53: 813-821 (2007)
  • Pulsed light for food decontamination: a review. Trends in Food Science&Technology 18 (2007) 464-473
  • Claranor
  • Pack4Food