Nieuwe sensortechnologie voor on-line kwaliteitscontrole van het verpakkingsproces

Vlaamse onderzoekers hebben een nieuwe technologie ontwikkeld om op een eenvoudige en efficiënte manier de laskwaliteit van verpakkingen te controleren. Een prototype is reeds beschikbaar en testen in bedrijven zijn mogelijk. De technologie zal worden voorgesteld op de Flanders FOOD Technology Day 2008 in sessie T2.

Bij het verpakken van voedingsmiddelen is de kwaliteit van de lasnaad van groot belang voor het behoud van kwaliteit van de verpakte voedingsmiddelen. De lasnaad kan onvolledig zijn indien bij het lassen de verpakking dubbel wordt geplooid of indien er zich voeding ter hoogte van de naad bevindt.

In de industrie wordt de controle nu vooral door middel van kwaliteitssteekproeven of visuele inspectie gedaan. Het nadeel van steekproeven enerzijds is dat men geen garantie heeft dat ook alle individuele lasnaden van goede kwaliteit zijn, anderzijds is een individuele visuele inspectie een dure aangelegenheid die bovendien door de grote gangbare verpakkingsnelheid, van 30 tot meer dan 200 verpakkingen/min, niet altijd even betrouwbaar is.

Onderzoekers van de afdeling MeBioS van de KULeuven ontwikkelden een technologische oplossing om de laskwaliteit tijdens het verpakkingsproces on-line te kunnen controleren. Ze doopten hun technologie ‘Seal Scope’.

Hierbij wordt een versnellingssensor aangebracht op de lasblokken van verpakkers. Tijdens de las- ´slag´ wordt een specifiek trillingsprofiel gegenereerd. Onregelmatigheden resulteren in een afwijkend patroon. Met behulp van statistische software wordt bepaald of de afwijking al dan niet relevant is en wordt er ´groen´ of ´rood´ licht gegeven voor de specifieke ‘seal’. Snelle dataverwerking laat toe het waarschuwingssignaal te koppelen aan een ‘ejector’ die het verdachte eindproduct van de band haalt of het verpakkingstoestel stil legt indien er meerdere opeenvolgende verpakkingen een verdacht signaal geven.

 

Figuur: een sensor vastgemaakt aan de lasblokken van een verticale verpakker detecteert de versnelling. Deze info wordt door een computer statistisch geanalyseerd. Bij afwijkingen wordt er een signaal naar een ‘ejector’ gestuurd die het verpakte product ter controle van de productieband verwijderd.

De technologie is succesvol gebleken voor automatische ´seal-controle´ van verticale verpakkingsmachines voor chips, sauzen, koffie en geraspte kaas. Momenteel wordt er verder onderzoek gedaan naar toepasbaarheid op verpakken van vers gesneden groenten, meel en poeders en bekijkt men ook of de technologie kan gebruikt worden voor roterende VFFS (Vertical Form Fill Seal) machines.