Verhoogde post-mortem kwaliteit van vis

Wetenschappers hebben een methode uitgedokterd om kweekvis op een snelle en stressloze manier te doden. De kwaliteit van de visfilets blijkt er wel bij te varen.

De courante methode om kweekvis te doden bestaat erin vissen vanuit het warme kweekwater over te brengen in een ijskoud bad, waarna een lijdensweg van soms wel een half uur volgt. Verschillende studies tonen echter aan dat het ook anders en diervriendelijker kan. Zo kan een stroomstoot de dood verzachten. Door de stroom raken de vissen verdoofd. Ze gaan door deze behandeling weliswaar niet dood, een vissenhart is immers te klein om met een stroomschok stil te zetten. Doch, de bedwelmde en gevoelloze vissen bieden geen weerstand meer in het ijskoude water en gaan daar dan pijnloos dood.

De methode is al effectief uitgetest op:

  • Afrikaanse Meerval
  • Forel
  • Goudbrasem
  • Paling
  • Tarbot
  • Tilapia
  • Zalm

Nederlandse onderzoekers van de Wageningse universiteit testten de combinatie van elektrische verdoving gevolgd door koeling in ijskoud zeewater uit op gekweekte zeebaars. Hierbij keken ze ook naar het effect van de behandeling op de kwaliteit van de visfilets. Hierbij werd de pH en kleur (CIE-L*a*b* metingen) van het spierweefsel tot 10 dagen post-mortem opgevolgd. De methode bleek de pH van de filets met 0,1 tot 0,2 eenheden te verlagen terwijl er geen significante wijzigingen vastgesteld werden in het pH-verloop zelf, noch in het kleurverloop. Er werden geen puntbloedingen vastgesteld. De verdoving zorgde voor het uitblijven van een adrenaline stress respons. Het spierweefsel toonde meer stevigheid en een betere waterbindende capaciteit, waarschijnlijk door een mindere proteïne denaturatie. Er werd wel een klein effect op de ogen vastgesteld, deze waren minder donker en convex in vergelijking met vis die gedood werd via de klassieke ijsbad methode.

Conclusie: de methode zorgt voor verminderde stress en verminderde spieractiviteit wat een positieve invloed op de kwaliteit van de visfilets heeft.

Interessante links

Bron

Lambooij B., Gerritzen M.A., Reimert H., Burggraaf D., André G., van de Vis H. (2008) Evaluation of electrical stunning of sea bass (Dicentrarchus labrax) in seawater and killing by chilling: welfare aspects, product quality and possibilities for implementation. Aquaculture Research 39, 50-58. Gratis reprint via: bert.lambooij@wur.nl