Mircro-organismen in een balletje

In Australië werd een innovatief concept ontwikkeld voor kwaliteitscontrole in de voedingsindustrie.

Het Australisch bedrijf BTF (bioMérieux ) ontwikkelde een uiterst nauwkeurige kwantitatieve referentie standaard voor microbiologische analysen. De gepatenteerde BioBall™ technologie zorgt voor een precies aantal levensvatbare micro-organismen in een wateroplosbaar balletje. Er is geen pre-incubatie nodig en na rehydratatie kunnen de micro-organismen direct aan media of aan stalen toegevoegd worden. Het BioBall™ product gamma is beschikbaar in 3 standaard cfu niveaus (±30 – ±550 en ±10000 cfu) voor meer dan 25 veelvoorkomende referentie micro-organismen. Met de technologie kunnen stalen van 5 tot 108 cfu aangemaakt worden.


Bron: www.bioball.com

Toepassingen:

  • Controle van de kwaliteit van media voor microbiologische analysen
  • Kwantitatieve inoculant voor positieve controles
  • Validatie van controlemethodes
  • Bepaling van de graad van onzekerheid (Measurement of Uncertainty)
  • Bepaling van detectie limieten

Er worden verschillende oplossingen voorgesteld voor pathogene en niet-pathogene micro-organismen. Niet-pathogene contaminanten zoals gisten, schimmels en bepaalde bacteriën kunnen immers, indien ze aanwezig zijn, voorkomen in grote aantallen.

Micro-organismen die in BioBall® beschikbaar zijn voor voedingsanalysen

Apergillus niger · Bacillus cereus· Bacillus subtilis· Candida albicans· Campylobacter jejuni· Citrobacter freundii· Clostridium perfringens· E. coli· E. coli 0157· Lactobacillus fermentum· Listeria innocua· Listeria monocytogenes· Salmonella spec.· Staphylococcus aureus

Bron

www.bioball.com