Voedselveiligheid, meer dan pathogene micro-organismen

Onder 'voedselveiligheid' wordt verstaan: "de garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindverbruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan." Maar over welke gevaren gaat het juist? Een overzicht.

In de zomer van 2008 bracht de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de serie “Kennisbank Voedselveiligheid” uit. In deze serie beschrijft de VWA de gevaren die worden veroorzaakt door diverse chemische en biologische agentia of die voortkomen uit het productieproces zelf (verhitten, bewaren enz.). In de verschillende kennisbladen wordt nader ingegaan op: het voorkomen, toxiciteit, wetgeving en voor pathogenen: pathogeniteit, uitbraken en groeikarakteristieken.

Via onderstaande tabel kan u deze kennisbladen inkijken.

Allergenen

Gluten

Koemelkeiwit (caseïne)

Soja-eiwit

Chemische stoffen en contaminanten

3-Monochloorpropaandiol-1,2 (3-MCPD)

4-Hexylresorcinol

Acrylamide

Benzeen

Butyl Hydroxy Anisole (BHA)

Diethyleenglycol en ethyleenglycol

Malachietgroen (leuco-malachietgroen)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

Semicarbazide

Soedanrood (1,2,3 en 4)

Styreen

Toxapheen

Chemische elementen

Aluminium

Arseen

Barium

Cadmium

Chroom 3+

Cobalt

Koper

Kwik

Lood

Magnesium

Mangaan

Nikkel

Seleen

Tin

Zink

Mariene Toxinen

Azaspiracid Poisoning (AZP)

Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)

Mycotoxinen

Aflatoxine

Deoxynivalenol

Fumonisinen

Ochratoxine

Patuline

Zearalenone

Plantaardige oorsprong

Coumarine

Glycyrrhizinezuur

Ricine

Teucrin-A

Theobromine

Thujon

Yohimbine

Micro-organismen en virussen

Bacillus cereus

Bacillus licheniformis

Bacillus subtilis

Brucella melitensis

Campylobacter spp.

Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Listeria monocytogenes

Norovirus en Hepatitis-A

Salmonella spp.

Staphylococcus aureus (incl. MRSA)

Vibrio parahaemolyticus

Yersinia enterocolitica

Parasieten

Toxoplasma gondii

Trichinella spp.


Bronnen