Meer en meer mogelijkheden in gebruik hernieuwbare grondstoffen voor plastics

DSM en Roquette gebruiken CO2 uit de bio-ethanolproductie voor de aanmaak van bio-succinaat. Metabolix maakt dan weer biopolymeren aan rechtstreeks via planten.

DSM en Roquette hebben hun krachten verenigd om succinaat te produceren uit glucose en CO2, waarbij CO2 afkomstig is uit een nabijgelegen bio-ethanolinstallatie. Daar wordt namelijk door fermentatie van sucrose via gisten het eindproduct ethanol geproduceerd tesamen met CO2. Op die manier komt CO2 niet in de atmosfeer terecht, maar wordt deze gebruikt als bouwsteen in de omzetting van glucose naar succinaat.

In een artikel van 29 mei 2008 werd een overzicht gegeven van een aantal nieuwe ontwikkelingen rond bioplastics, getoond op Interpack 2008 in Dusseldorf. Daar werd er onder andere gesproken over de productie van succinaat uit maïs en granen, succinaat dat kan aangewend worden voor de productie van 1,4-butaandiol als bouwsteen voor PBT (PolyButyleenTereftalaat).

DSM en Roquette bekijken ook andere toepassingen van succinaat, zoals de verwerking tot PBS (PolyButyleenSuccinaat) voor toepassingen als halffabricaat in kunststoffen voor electronica en de auto-industrie. Momenteel bedraagt de wereldwijde productie van succinaat (voornamelijk uit niet-hernieuwbare bronnen) ongeveer 20.000 – 30.000 ton per jaar.

Het bedrijf Metabolix gaat nog een stap verder. Het toonde recentelijk aan dat er significante hoeveelheden PolyHydroxyAlkanoaten (PHA) kunnen geëxtraheerd worden rechtstreeks uit bepaalde prairie grassoorten (‘Switchgrass’). De productie van dit polymeer, rechtstreeks in de planten, wordt mogelijk gemaakt door een wijziging in het metabolisme via een gewijzigde genexpressie. Dit biotechnologisch onderzoek is reeds 7 jaar aan de gang, waarbij vooral wordt gewerkt aan het verhogen van het rendement per plant. Aan PHA worden naar verpakking toe een aantal goede eigenschappen toegeschreven zoals een lage waterdampdoorlaatbaarheid, vergelijkbaar met deze van PolyEthyleen (PE).

Bronnen

  • in-pharmatechnologist.com
  • www.omnexus.com
  • AgriHolland
  • Pack4Food