Rijpheidstesten voor appel en peer nu commercieel beschikbaar

Sinds 2002 kan VCBT met NIR (nabij-infraroodspectroscopie) de plukdatum van individuele percelen bepalen. Bovendien biedt VCBT dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van RijpNsure. RijpNSure is een rijpheidstest voor Conference-peren en eigendom van NSure BV.

Nabij-infraroodspectroscopie (NIR)

Nabij-infraroodspectroscopie is een meetmethode waarbij de vruchten worden bestraald met nabij-infraroodlicht. De vrucht absorbeert een gedeelte van dit licht. Een ander gedeelte licht wordt gereflecteerd. Het teruggekaatste licht bevat informatie over de vruchtsamenstelling en dus ook de rijpheid. Door jarenlang sleutelen aan deze methode heeft VCBT nu sinds enkele jaren betrouwbare computermodellen die op basis van deze NIR-metingen voorspellingen kunnen doen van de plukdata. Omdat deze methode veel sneller is dan de klassieke werkwijze zijn we in staat niet enkel de referentiepercelen te meten maar deze dienst aan te bieden voor individuele telers. Als teler krijg je met deze methode een plukvenster aangepast voor jouw perceel. Binnen een week na de tweede meting krijgt u via de veiling een advies voor de beginplukdatum per perceel. Deze dienst wordt u aangeboden door de Technologische Adviesdienst (TAD) van VCBT. De TAD wordt gefinancierd door IWT-Vlaanderen en de Belgische tuinbouwveilingen. Daarom kunnen we u deze dienst gratis aanbieden.


NIR-meting voor rijpheidsbepaling van appel

RijpNSure

Naast de NIR-methode is er voor Conference een nieuwe methode op de markt nl. RijpNSure. RijpNSure is eigendom van NSure BV, een vorig jaar opgerichte spin-off van Wageningen Universiteit en Research Centrum. NSure is gespecialiseerd in het meten van de activiteit van genen. Alle biologische processen in een peer worden uiteindelijk aangestuurd door genen, die werken als schakelaartjes. Ze kunnen aan of uit gaan en sturen zo de ontwikkeling. Rijping is een heel complex proces. Het wordt door tientallen genen gecontroleerd, die ook weer beïnvloed worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden of voedingsconditie van de boom. Het afgelopen seizoen is de nieuwe test uitgebreid gevalideerd met hulp van Fruitconsult, The Greenery en meer dan 40 telers in Nederland en België.

De test kan via VCBT, eventueel gelijktijdig met de NIR-methode, aangevraagd worden. Het betreft hier een innovatieve testmethode, die helpt bij het bepalen van de rijpheid van peren. Op basis van 1 meting ( = 1 test) kan NSure een betrouwbare indicatie van het rijpingsstadium geven. Hiermee kunt u bijvoorbeeld percelen met elkaar vergelijken voor de oogstplanning. Of u kunt het rijpingsverloop op een enkel perceel controleren. Voor een betrouwbare oogsttijdstip bepaling is het noodzakelijk om minimaal 2 monsters (= 2 testen) van eenzelfde perceel te laten doormeten, met een week tussentijd. NSure adviseert om deze metingen 3 en 2 weken voor de verwachte oogstdatum te laten doen.

De kosten voor de RijpNsure test zijn afhankelijk van het aantal testen dat wordt gevraagd en ligt tussen 120 en 90 euro per test.


NSuretesten

Meer info

Meer info is verkrijgbaar op VCBT, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten - Ann Schenk