Droge of natte desinfectie van verpakkingsmaterialen?

Voor het aseptisch of ultraclean vullen met vloeibare levensmiddelen is naast een behandeling van het levensmiddel ook een behandeling van het verpakkingsmateriaal noodzakelijk om controle te hebben over de kwaliteit en de houdbaarheid van het afgevulde product.

Naast een steriele omgeving dienen verpakkingsmaterialen, die worden gebruikt om ultraclean of aseptisch af te vullen net voor het vulproces te worden gedesinfecteerd.

De laatste jaren wordt door meer en meer producenten van vulsystemen zogenaamde droge of condensatiesystemen (combinatie warme lucht en waterstofperoxydespray) aangeboden om verpakkingsmaterialen te desinfecteren. Daar het overblijvende peroxydegehalte bij een aantal verpakkingsmaterialen na behandeling lager zou liggen dan 0.5 ppm zou dit voldoen aan FDA-normen en zou er geen naspoeling meer nodig zijn. Dit zou het waterverbruik sterk verminderen t.o.v. desinfectie in perazijnzuurbaden gevolgd door naspoeling met water van drinkwaterkwaliteit.

Veel zou afhangen van het moment na het vullen waarop de meting van het restgehalte aan peroxyde in bv. een PET-fles wordt gedaan. Bij behandeling van een PET-preform, waar er wordt gedesinfecteerd voor het blazen en het vullen, zal er in de PET-fles geen peroxyde meer voorkomen. De concentratie en contacttijd nodig om het verpakkingsmateriaal te desinfecteren, zijn afhankelijk van de kwaliteit van de omgevende lucht en de besmettingsgraad op het verpakkingsmateriaal zelf. Hier kan de leverancier van een vulsysteem aan de leverancier van verpakkingsmaterialen voorwaarden (maximum besmettingsgraden) opleggen om gewenste houdbaarheden te bereiken.

Om mee te denken en te innoveren in deze problematiek beschikken labo’s behorende tot het consortium Pack4Food over know-how en meetsystemen die zowel materialen als de luchtomgeving kunnen controleren op besmettingsgraad.

Bronnen: Pack4Food, Krones, KHS, Sidel, SERAC

  • http://www.krones.com/en/industries/197.htm
  • http://www.khs.com/website.php?id=/en/index.htm
  • http://www.serac-group.com/
  • http://www.sidel.com/products/equipment/combi-offers-superior-hygiene-at-lower-costs/predis-pure-and-simple