Een toekomst voor visgelatine in levensmiddelen

Dankzij de stijgende vraag en het negatief imago van zoogdiergelatine zit het gebruik van visgelatine in de lift. Het potentieel van dit product onder de loep genomen.

Volgens recent onderzoek heeft visgelatine gelijkaardige karakteristieken in processing als varkensgelatine en kan dit dus beschouwd worden als een volwaardig alternatief voor het gebruik in levensmiddelen. Het product vervult niet enkel de vraag van de consument, maar speelt ook in op het gebruik van bijproducten in de visserijsector.


Visgelatine
is een heldere zoete oplossing met de capaciteit om gels te vormen. Geproduceerd door hydrolyse van collageen, vindt men de gelatine terug in fotografische processing, coating toepassingen en in het chemisch etsen van metalen. Recent vindt men dit meer en meer terug in voedingsmiddelen ten gevolge van de BSE situatie (hoewel de vrees ongegrond is) en de vraag naar koshere ingrediënten.


Voordelen

  • BSE vrij
  • te gebruiken voor allerlei toepassingen oa voor koshere producten
  • gemaakt uit rauw materiaal afkomstig uit andere processen
  • gezondheidsvoordelen door een hoge concentratie aan proline en glycine


Nadelen

  • een groot volume aan materiaal vereist
  • de lage gelsterkte beperkt het gebruikt


Voorlopig wordt gelatine uit vis, waaronder katvis, Tilapia en Trachurus, enkel op kleine schaal geproduceerd in Amerika, Canada en Italië. Het uitbreiden van de processing installaties zal een goede controle van de extractie condities vergen. Er is nood aan een controletechniek (GMP,HACCP) om de puurheid van de stalen en het rauw materiaal te standaardiseren.

Bemerking: Visallergie komt naar schatting voor bij 0.2-2.2% van de Europese bevolking. De belangrijkste allergeen bij vis is de sarcoplasmeproteïne parvalbumine. Sommige mensen met een visallergie vertonen een specifieke serum IgE reactie op viscollageen, maar er zijn geen rapporten van klinische reacties op gelatine in commerciële voeding. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft reeds twee opinies uitgeschreven m.b.t. gebruik van visgelatine als carrier in vitamine en carotenoïde preparaties (Request EFSA-Q-2006-161) en als carrier voor smaak (Request EFSA-Q-2004-126). Gebaseerd op de beschikbare informatie besluit het EFSA dat een allergie in beide gevallen hoogst onwaarschijnlijk is.

Bronnen

  • Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins, Food Hydrocolloids, A.A. Karim, R. Bhat
  • Seafood Waste Utilisation and Disposal Options
  • http://www.efsa.europa.eu