Nanotechnologie: onderzoek naar toepassingen én veiligheid in de lift

De mogelijkheden van nanotechnologie worden meer en meer onderzocht, ook in de verpakkingssector. Naast enkele interessante ontwikkelingen is er ook veel aandacht voor onderzoek en regelgeving rond de veiligheid van deze technologie

Op Europees niveau is een onderzoeksproject gelanceerd “observatoryNano” in het Zevende Kaderprogramma (FP7) met als doel wetenschappelijke, technische en economische data te verzamelen rond nanotechnologie. Verder wenst het een overzicht te geven inzake ethisch en wetgevende aspecten. Bij nanotechnologie wordt er gebruikgemaakt van heel kleine componenten in de grootteorde van enkele nanometers (vb. nanokleicomposieten). Ter vergelijking is een menselijk haar 80000 nm dik, een watermolecule heeft een diameter van 0,3 nm. Ten gevolge van de zeer kleine deel afmetingen worden er vragen gesteld naar de toxiciteit van nanomaterialen. Dergelijk Europees project wenst informatie omtrent dit en andere aspecten van nanotechnologie te centraliseren. Intussen is de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) bezig met een document rond risicobepaling van nanotechnologie in voedingstoepassingen. Dit zou volgende maand online te consulteren zijn.

Ook in de Verenigde Staten wordt er aandacht besteed aan de veiligheid van nanotechnologie en –materialen. Michael Taylor heeft een rapport gemaakt met als titel “Assuring the safety of nanomaterials in food packaging: the regulatory process and key issues”. Dit rapport somt de criteria op die moeten bekeken worden wanneer de toxicologie van nanomaterialen en hun mogelijke migratie naar levensmiddelen worden bestudeerd. Dit rapport vindt u hier terug.

Ondertussen staat ook het onderzoek naar toepassingen van nanotechnologie niet stil. Zo onderzoekt het bedrijf Sono-Tek in samenwerking met de “New York State Energy Research and Development Authority” de mogelijkheid om via ultrasone sproeitechnologie, nanomaterialen aan te brengen op diverse verpakkingsmaterialen waaronder biodegradeerbare filmen. Via deze technologie zouden coatings veel accurater kunnen aangebracht worden op oppervlakken van verpakkingsmaterialen. Sono-Tek meldt dat klassieke sproeitechnieken een druppelgrootte hebben tot 250 µm, terwijl ultrasoon sproeien druppelgroottes tussen 5 – 80 µm genereert. De aangebrachte coatings zullen resulteren in verbeterde barrière-eigenschappen van het verpakkingsmateriaal.

Ook naar bedrijven toe wordt er heel wat gedaan om nanotechnologie meer bekend te maken. Zo vond in België op dinsdag 10 juni een “Inspiration Tour” plaats onder het motto “is nanotechnologie ook voor KMO’s?”, georganiseerd door Flanders DC. Via een aantal presentaties over diverse toepassingen van nanotechnologie alsook via rondleidingen bij IMEC en Agfa Gevaert maakten de aanwezigen kennis met de veelzijdige toepassingen hiervan. Meer info alsook de verschillende presentaties vindt u terug op de website van Flanders DC.

De combinatie van het ontwikkelen van nieuwe nanomaterialen met een goed onderbouwde risico-analyse inzake veiligheid zal er in de toekomst voor zorgen dat er meer toepassingen van nanotechnologie mogen verwacht worden, ook in de verpakkingssector.

Bron: foodproductiondaily.com, FlandersDC en Pack4Food