REACH-centrum geopend in Helsinki

Begin juni werd het European Chemical Agency (ECHA) te Helsinki volledig operationeel. Dit agentschap zal instaan voor het beheer van de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemicaliën. Verder beoogt het de nodige consistentie in de Europese Unie met betrekking tot de uitvoering van REACH (Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals).

Twaalf maanden na de oprichting van dit REACH-centrum is het agentschap geëvolueerd van een staf van enkele mensen tot een grote organisatie van ongeveer 200 personeelsleden. Tijdens dit eerste jaar heeft het ECHA zich voornamelijk toegelegd op het uitbouwen van het personeelsbestand en de structuur om klaar te zijn voor de eerste registraties van chemicaliën op 1 juni 2008. Deze registraties kaderen in de REACH-regelgeving die van kracht is vanaf 1 juni 2007.

REACH staat voor ‘Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals’ en bepaalt dat alle producenten en gebruikers van chemicaliën de risico’s van deze stoffen moeten identificeren en beheren. Ook de verpakkingssector valt hier dus onder. Voor geproduceerde of aangekochte chemicaliën met een hoeveelheid van meer dan 1 ton per jaar per bedrijf moet een registratiedossier samengesteld en ingediend worden bij het ECHA. Het agentschap evalueert of dit dossier opgesteld is volgens de REACH-verordening. Verder dient dit agentschap na te gaan of de voorgestelde testprocedures op deze chemicaliën relevant zijn en niet resulteren in onnodige proeven, zeker wanneer dit handelt over dierproeven.

Sinds de opstart heeft het ECHA ondersteuning geboden aan bedrijven met betrekking tot REACH. Verder coördineert de ECHA-helpdesk een netwerk van nationale REACH-helpdesks om zo consistente antwoorden doorheen Europa te bevorderen.

Op de website van ECHA vindt u een overzichtelijk aanbod aan informatie over REACH zoals wetteksten, samenvattingen van specifieke wetgeving, persberichten, brochures, begeleidingsdocumenten, FAQ’s en verwijzingen naar helpdesks.

Bronnen

  • ec.europa.eu/enterprise/reach
  • echa.europa.eu, prw.com
  • Pack4Food