Benzeengehalte frisdranken in België

Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werden 134 frisdranken die te vinden zijn op de Belgische markt geselecteerd en geanalyseerd op het gehalte aan benzeen.

Situatie op de Belgische markt

Voor de studie van het benzeengehalte in frisdranken werd aan de UGent een headspace GC/MS methode ontwikkeld die weinig tot geen staalname voorbereiding vereist. In 33% van de 134 onderzochte frisdranken kon geen benzeen gedetecteerd worden. Het merendeel van de stalen (47%) bevatte sporen van benzeen onder de limiet voor kwantificatie (0.3 µg per liter). In 10 stalen werd meer dan 1 µg per liter gemeten. Dit gehalte ligt boven de Europese limiet voor benzeen in drinkwater. Het benzeengehalte van één staal bedroeg meer dan 10 µg per liter.


Wetgeving

In Europa is er geen wetgeving omtrent het toegelaten gehalte aan benzeen in frisdranken. Er is enkel een limiet voor het benzeengehalte in drinkwater van 1 µg per liter.


Oorsprong van Benzeen

Benzeen kan gevormd worden wanneer benzoëzuur, toegevoegd als één van zijn benzoaat zouten, gecombineerd wordt met ascorbinezuur (vitamine C) in zure dranken (bv. frisdranken). De reactie zou verlopen via radicaalvorming en wordt beïnvloed door pH, temperatuur, licht en aanwezigheid van bepaalde katalyserende metaalionen. Calcium dinatrium EDTA en suikers blijken de benzeenvorming in frisdranken te inhiberen. Statistische analysen tonen nu ook aan dat de verpakking een belangrijke rol zou kunnen spelen in de aanwezigheid van benzeen in frisdranken. Er werden namelijk significant hogere benzeenconcentraties vastgesteld bij frisdranken verpakt in pastic flessen, in vergelijking met frisdrank in blik of in glazen flessen.

Invloed op de gezondheid

Benzeen is een toxische stof die ingedeeld is in groep 1 van de IARC-indeling (1987) als een voor de mens kankerverwekkende stof. Net als voor alle kankerverwekkende stoffen kan geen risicoloze drempelwaarde worden vastgelegd. De component wordt in verband gebracht met leukemie maar ook met andere vormen van kanker.

Ook benzoaat (E211) zou schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Een studie van de Britste professor Piper (University of Sheffield) toonde aan dat benzoaat in staat was om het DNA van gistcellen te beschadigen. Het additief werd ook in verband gebracht met hyperactiviteit van kinderen in de Southampton studie.

Bronnen

  • Monitoring the Benzene Contents in Soft Drinks Using Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry: A Survey of the Situation on the Belgian Market. Christof Van Poucke, Christ’l Detavernier, Jan F. Van Bocxlaer, Rudi Vermeylen, and Carlos Van Peteghem. J. Agric. Food Chem. Web Release Date: 04-Jun-2008; (Article) DOI: 10.1021/jf072580q
  • Benzene in soft drinks (Wikipedia)
  • Belga