Bepalen van een marketingstrategie

Door het gedrag van consumenten te onderzoeken kan een optimale marketingstrategie opgesteld worden. Hoe u hiervoor als bedrijf te werk kan gaan, wordt u aan de hand van een presentatie toegelicht.

In het kader van het Europees project TRUEFOOD wordt een presentatie ter beschikking gesteld over het opstellen van een marketingstrategie. Deze presentatie omvat de drie belangrijke stappen segmentatie, targeting en positionering.

Segmentatie

Marktsegmentatie is het opdelen van de markt in consumentengroepen met bepaalde noden, karakteristieken of met een bepaald gedrag waarvoor specifieke levensmiddelen gewenst zijn. Segmentatie van de consumentenmarkten kan op meerdere manieren uitgevoerd worden, namelijk geografisch, demografisch, gedragsmatig en psychografisch.

In de presentatie wordt dieper ingegaan op:

  • het identificeren van de marktsegmenten,
  • de procedure voor segmentatie,
  • marktsegmentatie voor enkele Europese landen,
  • een voorbeeld van chocoladesegmentatie in België en Polen,

Targeting

Er dient bepaald te worden welk segment van de markt interessant kan zijn voor u als bedrijf. Maw met welk(e) product(en) welke markt(en) bespeeld zullen worden.

Positionering

Positionering heeft als doel het ontwikkelen van een bepaald imago van het merk/product bij de consument. Dit kan op basis van verschillende invalshoeken gebeuren:

  • product attributen (bv prijs, kwaliteit)
  • eigenschap, waarde (bv. veiligheid, familiewaarden, ontspanning)
  • gebruikers van product (bv. subculturen of referentiepersonen)
  • productklassen (bv bevroren yoghurt als ijsproduct positioneren)
  • concurrenten

Hierna volgt de belangrijke stap de geselecteerde positionering op de meest optimale manier te communiceren aan het bestemden publiek.

De allerlaatste slide van de presentatie geeft de verschillende stappen in het proces van marktsegmentatie, -targeting en –positionering op een overzichtelijke wijze weer.

Bron

Presentatie in kader van Europees project TRUE FOOD (www.truefood.eu)