Preventie van Listeria monocytogenis

Listeria monocytogenes is een problematische voedselpathogeen die in de meeste grondstoffen kan voorkomen en die zeer tolerant is voor verschillende stress factoren. Totale eliminatie is haast onmogelijk. Daarom is een efficiënte controle in voedingsprocessen een absolute must.

Van 2000 tot 2007 liep aan VTT (Finland) een doctoraatsonderzoek over de hygiëne van procesapparatuur en over risico-ëvalutatie praktijken. In het doctoraat werden de meest efficiënte praktijken tegen Listeria monocytogenes in kaart gebracht en verder ontwikkeld. De volledige doctoraatsthesis kan u inkijken via deze link.

In een eerste fase identificeerden de onderzoekers van VTT , aan de hand van een enquête, procesapparaten die op het vlak van hygiëne het meest problematisch zijn. Verpakkingsmachines, koelapparaten, snijmachines en transportbanden scoorden in het algemeen het slechtst. De voornaamste reden dat dit materiaal beschouwd wordt als problematisch is een minder goed hygiënisch ontwerp.

Ook de bedrijfsmedewerkers waren in bepaalde gevallen de oorzaak van hygiëne problemen. Er werden tekortkomingen vastgesteld bij het gebruik van beschermende kledij, het wassen van handen en het vermijden van vreemd materiaal op de productielijnen. De resultaten bewezen ook dat L. monocytogenes overgedragen kan worden door onderhoudspersonneel. De bacterie kan bovendien overleven en zelf groeien in smeermiddelen die gebruikt worden in de voedingssector. Hygiëne training is dus geen overbodige luxe.

In het doctoraatsonderzoek werd ook de efficiëntie van 8 commerciëleontsmettingsproducten onderzocht. Alle geteste producten waren in het algemeen efficiënt bij de aanbevolen concentraties en werkingstijden.

Tot slot werden in het doctoraat risio-evalutatie praktijken ontwikkeld via onderzoek en modelleren van product herbesmetting. Concreet werd onderzocht in welke mate L. monocytogenes overgedragen wordt van de messen op machines naar sneetjes koude gezouten zalm. In deze experimenten werd een exponentiële afname in de hoeveelheid bacteriën (log CFU/g) vastgesteld.

Bron

Doctoraat "Equipment hygiene and risk assessment measures as tools in the prevention of Listeria monocytogenes -contamination in food processes" van Kaarina Aarnisalo