Consument wenst duurzame verpakking

Consumenten zijn bereid om aspecten van ‘gemaksverpakking’ op te geven in ruil voor een meer duurzame verpakking volgens ACNielsen. De Mintel Group meldt dan weer dat consumenten meer informatie wensen op de verpakking met betrekking tot recyclage.

Er wordt meer en meer aandacht besteed aan duurzaam beleid. Op gebied van verpakkingen voor levensmiddelen uit dit zich in diverse thema’s: gebruik hernieuwbare grondstoffen, diverse mogelijkheden voor afvalverwerking, onderzoek naar lager energieverbruik tijdens productie van verpakkingsmaterialen,… Consumentenonderzoek toont aan dat dit beleid de consument ook nauw aan het hart ligt.

Een enquête op wereldschaal, uitgevoerd door ACNielsen, toont aan dat één op twee consumenten bereid is gemaksverpakking (vb. ruimtebesparende verpakkingen, hersluitbare verpakkingen,…) op te geven in ruil voor meer milieubewuste verpakkingen. Uit de enquête blijkt verder dat er een aantal verpakkingsaspecten zijn, die consumenten niet wensen op te geven (vb. beschermen tegen schade, producten langer houdbaar maken,…). De enquête identificeerde ook enkele regionale verschillen met betrekking tot consumentenattitude ten opzichte van verpakkingen. Een uitgebreid verslag van deze enquête kan u vinden op volgende website.

Een ander consumentenonderzoek (enkel in UK) van de Mintel Group toont aan dat 84% van de ondervraagden op zoek is naar informatie rond recyclage op de verpakking. Verder blijkt dat dergelijke informatie belangrijker wordt beschouwd dan informatie over zoutgehalte, suikergehalte en calorie-inhoud van het levensmiddel. Daartegenover blijkt dat de huidige etiketten op verpakkingen volgens de consument te druk en onoverzichtelijk zijn. Dit recente consumentenonderzoek toont aan dat het ontwerp van een etiket er mogelijks niet eenvoudiger op wordt, in rekening houdende dat meer dan de helft van de consumenten het huidige lettertype op labels te klein vindt. Meer en andere details omtrent dit Brits onderzoek kan u vinden op volgende website.

Bron: ACNielsen, Mintel en Pack4Food