Labels op verpakkingen: meer dan enkel informeren…

Verpakkingen zijn meer dan enkel beschermende materialen voor het levensmiddel. Eén van de andere functies is het informeren en verleiden van de consument. Naar flessen toe zijn er een aantal technieken beschikbaar zoals papieren etiketten en sleeves. Maar dat is niet alles…

Een label op verpakkingen heeft verschillende functies, die verdergaan dan enkel informeren. Een goed label heeft ook tot doel de consument te verleiden en te overtuigen om de verpakking uit de rekken te nemen en aan te kopen.

Een eerste groep hierin zijn de papieren etiketten die volgens Paperplus, de Europese vereniging van producenten van papierspecialiteiten, een hoge kwaliteit uitstralen naar de inhoud van de verpakking toe. Daarenboven presenteren deze ook een duurzaamheidsconcept omdat ze afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

Een tweede voorbeeld is de groep van de sleeves; dit zijn plastieken labels die rond een fles gekrompen worden door middel van een hittebron. In de STW van 8 maart 2007 werd een kort overzicht rond sleeves gegeven, inclusief sleeves op basis van de hernieuwbare grondstof PLA. Ze hebben als groot voordeel de mogelijkheid om complementair te zijn met complexe verpakkingsvormen. Verder bieden ze ook de mogelijkheid om eenzelfde type fles totaal verschillende uitzichten te geven (tot zelfs metaaluitzichten toe).

Een derde voorbeeld richt zich naar de drankblikjes, waar het mogelijk is de bovenkant van het blik te bekleden met een aluminium folie (‘can lidding’ of ‘can dressing’). Dit kan voornamelijk worden toegepast voor promotionele activiteiten alsook voor hygiënische redenen. Vaak drinkt de consument rechtstreeks uit het blikje en het aluminium label heeft dan ook tot doel bescherming te bieden tegen stof, micro-organismen en andere contaminaties. Verder biedt dit label extra ruimte om de consument te verleiden het blik te kopen; het glimmende karakter van het label gaat mooi samen met het glimmende drankblikje. ‘Can dressing’ wint aan populariteit in Latijns-Amerika, voornamelijk in Brazilië, in Noord-Amerika en in de Baltische staten. Ter illustratie kan u hier een foto zien van dergelijke labelling. Er dient hier wel vermeld te worden dat vanuit duurzaam omspringen met verpakkingsmateriaal deze techniek neigt naar oververpakking. De vraag dient gesteld te worden of ‘can dressing’ relevant is voor de doelen die het nastreeft.

Bron: Hunter (2008). More than just a label. Soft Drinks international, jan 2008, 38-39 en Pack4Food