Biologische teelt versus klassieke landbouw

De jongste tijd is er nogal wat berichtgeving met betrekking tot biologische teelt. De pro’s en con’s van biologische teelt in vergelijking met de klassieke landbouw worden in dit artikel op een rijtje gezet.

Volgens een Europees onderzoek (QualityLowInputFood, QLIF) onder leiding van de universiteit van Newcastle, dat 18 miljoen euro kostte, bevatten biogroenten en –fruit tot 40 procent meer antioxidanten. Biomelk zelfs tot 90 procent meer. Her en der in de Europese unie werden op 33 percelen groenten en fruit geteeld op de biologische en de klassieke manier. Professor Leifert concludeert dat de richtlijn van 5 stukken groenten/fruit per dag op deze manier kan gereduceerd worden tot 4 stukken biogroenten/ -fruit per dag.


Wat is biologische teelt?

De biologische landbouw is anders dan de ‘gewone’ landbouw, omdat geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen, maar wel compost en dierlijke mest gebruikt wordt om de bodem vruchtbaar te houden. Biologische landbouw heeft niet een hoge productie tegen lage kostprijs voor ogen, maar doelt in eerste instantie op hoge kwaliteit, ook al kost dat meer. Ziekten en plagen worden vermeden door de keuze van sterke variëteiten, alsook door vruchtwisseling toe te passen (elk seizoen een ander gewas op het perceel). Tevens kan ook biologische bestrijding, i.e. de bestrijding van schadelijke organismen door hun natuurlijke vijand uit te zetten, ingezet worden om ziekten en plagen te controleren. 

“Op deze manier draagt de biologische landbouw bij aan het behoud van een divers en duurzaam platteland.” (citaat Mieke van Heuven, directeur Landschapsbeheer Nederland)


In de Europese studie QLIF werd echter ook aangetoond dat de hoogste waarden mycotoxines teruggevonden werden in de biologisch geteelde tarwe. Desalniettemin kunnen deze toxines perfect gecontroleerd worden door fungiciden (schimmeldodende stoffen). Echter worden fungiciden verbannen in de biologische landbouw waardoor schimmels de vrije loop krijgen en mogelijks toxines produceren.[1]

Daarnaast werd door de universiteit Gent aangetoond dat niet alle biogroenten goed scoren voor elke component. Biotomaten bevatten bijvoorbeeld meer vitamine C dan de tomaten geteeld op klassieke wijze, maar ze bevatten minder calcium en kalium. Biologische wortels hebben meer β-caroteen, maar minder vitamine C dan de gewone wortels. Men dient dus op te letten met de conclusie dat biologisch geteelde groenten sowieso gezonder zijn.[2]

Tot slot verklaarde onlangs Jacques Diouf, directeur-generaal van de FAO, dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de biologische landbouw voor wereldwijde voedselzekerheid kan zorgen. De hogere productie in de klassieke landbouw heeft zo zijn voordelen op wereldschaal...

Bronnen

[1] Niggli & Leifert, Improving the quality and safety of organic and low input foods and maximizing the benefits to consumers and producers. http://orgprints.org/10595/01/niggli-leifert-2007-overview.pdf

[2] Van Huylenbroeck & Aertsens, De meerwaarde van bio op gebied van kwaliteit en gezondheid, wetenschappelijk onderzoek naar feiten en perceptie.http://www.agecon.ugent.be/pdf/meerwaarde_eindrapport.pdf