Software-ondersteuning voor tastpanels

De organisatie en interpretatie van tastepanels is vaak niet eenvoudig. Software kan hier ondersteuning bieden door bijvoorbeeld de resultaten grafisch weer te geven. Deze software is nu voor iedereen toegankelijk!

SensoMineR is een softwarepakket voor data-analyse van sensorische panels. Dit programma is vrij toegankelijk via http://sensominer.free.fr/ .

SensoMineR ondersteunt in de aanpak van ondermeer volgende ‘problematieken:’

  • Discriminatie testen (driehoekstest)
  • Karakterisatie van producten
  • Relateren van data uit tastepanels en uit instrumentele technieken
  • Inschatten van de performantie van een panel
  • Het in kaart brengen van voorkeuren

Het pakket voorziet oa. de grafische weergave van resultaten.

bron en meer info