Het gezondheidsaspect van hydrocolloïden door een nieuwe studie uitgebreid

Meer en meer onderzoek richt zich op het mogelijke gezondheidsvoordeel van hydrocolloïden als voedingsingrediënt. Hoewel het gehalte in voedingsmiddelen lager is dan nodig om een fysiologisch effect te hebben, zijn er positieve resultaten gevonden voor diabetici.

De nieuwe studie, uitgevoerd op 50 personen, onderzocht het effect van een gecontroleerde toediening van bepaalde hydrocolloïden in vijf afgewogen ontbijten op de postprandiale glucose en insuline respons.

Bloedsuikerwaarden

Bij iedere maaltijd komt er een grote hoeveelheid glucose in het bloed terecht en brengt de pancreas zeer snel een aangepaste dosis insuline in het bloed om de glucose van de maaltijd te kunnen verwerken. Diabetici hebben onvoldoende insuline in hun lichaam of hun lichaam is ongevoelig voor het effect van insuline. Hierdoor kan suiker vanuit de voeding onvoldoende opgenomen worden in de verschillende cellen om daar als energiebron te dienen. Daardoor ontstaat een verhoging van het bloedsuikergehalte (hyperglycemie). Door de slechte suikerregeling volgen vaak stoornissen in de bloedvetten (cholesterol) en de bloeddruk.


Studie

Het effect van hoog visceuze (HV) hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) op de postprandiale glucose en insuline respons werd getest in een hoeveelheid van 1g en 2g in een ontbijt bestaande uit 75g koolhydraten. Ultra hoog visceuze (UHV) HPMC werd getest in een hoeveelheid van 2g en medium visceuze methylcellulose (MC) werd getest in een hoeveelheid van 4g. Als referentie werd er een ontbijt met 2g cellulose gebruikt ter controle. De studie was dubbel blind en alle personen aten de vijf ontbijten at random. De glucose en insuline waarden werden voor de maaltijd en 120min na de maaltijd gemeten.

Hydrocolloïden spelen een voorname rol in drank en in voedingsmiddelen. Het zijn hydrofiele polymeren ofwel van plantaardige, dierlijke, microbiële of synthetische oorsprong. Ze kunnen natuurlijk aanwezig zijn of toegevoegd omwille van hun functionele (viscositeit, stabilisatie,…) en organoleptische eigenschappen.

  • Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) is een gemodificeerde cellulose voedingsvezel. Het heeft vele functies, vergelijkbaar met cellulose, maar is veel beter oplosbaar. Het wordt vooral als verdikkingsmiddel, maar ook als vulmiddel, voedingsvezel, anti-klontermiddel en/of emulgator gebruikt. Het wordt door de EU onder nummer E464 toegestaan als voedingsadditief.

  • Methylcellulose (MC) is eveneens een semi-synthetisch verdikkingsmiddel, vulmiddel, voedingsvezel, anti-klontermiddel en/of emulgator gemaakt uit cellulose. Het wordt door de EU onder nummer E461 toegestaan als voedingsadditief. Als medicijn wordt het gebruikt bij de behandeling van constipatie.

In de gastro-intestinale tractus worden HPMC en MC niet verteerd door de darmflora en vormen bijgevolg visceuze oplossingen.


Resultaten

De onderzoekers vonden dat de gemiddelde glucose piek na toediening van 2g UHV-HPMC (7.1 mmol/L) lager lag dan de waarde na consumptie van de controle maaltijd (7.7 mmol/L). Normaalgezien heeft de bloedglucosespiegel een waarde tussen 4 en 8 mmol/L. De gemiddelde insuline piek werd afgevlakt door toevoeging van HPMC en MC aan het ontbijt. Tijdens de proeven werden er geen negatieve effecten gevonden wat betreft gastro-intestinale symptomen.

Deze resultaten tonen aan dat gebruik van HV-HPMC (1 en 2g), UHV-HPMC (2g) en MC (4g) een positief effect heeft op de bloedsuikerwaarden. Het reduceren van insulinemie kan de kans op diabetes verminderen en diabetici (type 1 en 2) hebben een gevoelig lager risico op verwikkelingen door een goede suikerregeling.

Bronnen

  • Hydroxypropylmethylcellulose and Methylcellulose Consumption Reduce Postprandial Insulinemia in Overweight and Obese Men and Women. Journal of Nutrition. 2008;138:292-6.
  • Vlaamse diabetes vereniging