Margarine rijk aan fytosterolen en fytostanolen versus medicatie

Wordt via de consumptie van margarines rijk aan fytosterolen en fytostanolen een positief gezondheidseffect bekomen? En hoe verhoudt dit effect zich ten opzichte van cholesterolverlagende medicatie?

Fytosterolen en fytostenolen

Fytosterolen en –stanolen lijken structureel op cholesterol. Door hun gelijkaardige structuur kunnen ze optreden als concurrent voor de incorporatie van cholesterol in micellen in de darm. Hierdoor wordt de absorptie van cholesterol in het darmkanaal verminderd. Dit heeft een verlaging van de concentratie LDL cholesterol tot gevolg.


Aan de hand van een Nederlandse interventiestudie (1998 tot 2003) werd vergeleken wat het effect is van de consumptie van margarine rijk aan fytosterolen en –stanolen ten opzichte van cholesterol verlagende medicatie en een combinatie van medicatie en de aangerijkte margarine op de cholesterolgehalte. Deze resultaten werden eveneens vergeleken met proefpersonen die noch aangerijkte margarine, noch cholesterolverlagende medicatie innamen.

In de betreffende studie werd het effect op het totaal cholesterolgehalte (LDL en HDL cholesterol) geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat margarines rijk aan fytosterolen en –stanolen een bescheiden effect hebben op de reductie van het totaal cholesterolgehalte in het bloed. Het effect van de aangerijkte margarine kan niet tippen aan het effect van medicatie, maar kan wel additioneel functioneren (zie onderstaande tabel).

Tabel: Wijziging van totaal cholesterolgehalte in vier groepen consumenten over de periode 1998 - 2003

Consumentengroepen

Wijziging uitgedrukt in mmol/l en %

Combinatie van medicatie en aangerijkte margarine

- 2.04 ± 1.5 mmol/l of – 29 %

Inname van medicatie

- 1.09 ± 1.17 mmol/l of – 17 %

Consumptie van aangerijkte margarine

- 0.24 ± 07.75 mmol/l of – 4 %

Geen aangerijkte margarine consumptie en geen inname van medicatie

+ 0.10 ± 0.72 mmol/l of + 2 %


Bron: European Journal of Clinical Nutrition (2007), 61, 1407-1415