Een nieuwe techniek voor een accurate standaardisatie van plantaardige componenten

Consistentie is een uitdaging in het bepalen van de werking van voedingssupplementen. Mede door omgevingsfactoren en de wijze waarop een plant wordt geteeld, bestaan er grote variaties in plantaardige voedingssupplementen. Tijd voor een herdefiniëring van ‘fyto-fingerprinting’.

Er is een gebrek aan standaardprocedures om extractie en resolutie van componenten uit complexe fyto-extracten uniform te kunnen toepassen. Analyse en kwantificatie van de metabolieten wordt hierdoor bemoeilijkt en verloopt inaccuraat. De hedendaagse ‘fingerprinting’ methoden zijn gebaseerd op minder dan 10 metabolieten die in significante hoeveelheden in een bepaald extract aanwezig zijn, maar in feite zijn hier meer dan 1000 metabolieten aanwezig.

Metabolomics is de studie van de unieke chemische ‘fingerprint’ die specifieke cellulaire processen achterlaten. Elke plant bezit duizenden metabolieten die kunnen gemeten worden. Met de ‘fingerprints’ kan men structurele gelijkenissen en verschillen in stalen achterhalen. De meest gebruikte statistische methode is de principal components analyse (PCA) die toelaat het volledig staal in een uitgebreid spectrum te analyseren door de verschillen in enkele pieken te onderzoeken en die vervolgens te vertalen naar een metaboliet.


Volgens de CEO van Avesthagen, een Indisch biotechnologisch bedrijf, is een methode die zich focust op enkele componenten niet geschikt om batch-to-batch variaties in bioactiviteit op te sporen zeker niet wanneer andere componenten bijdragen tot de geobserveerde bioactiviteit. Avesthagen claimt dat MetaGrid® de oplossing biedt. Deze technologie werkt met nieuwe algoritmes die alle retentie tijden opsporen binnen een, door de gebruiker gekozen, tolerantie niveau. Zo kan er een vergelijking komen tussen mogelijke variaties in de retentie tijd voor gelijkaardige/identieke componenten in verscheidene runs van hetzelfde extract of van verscheidene runs van verschillende extracten die dezelfde componenten bevatten.

De voordelen van MetaGrid® zijn:

  • Een simultane profilering van meer dan 90% van de analyseerbare componenten van een extract doorheen 50 verschillende golflentes uit het UV-zichtbaar veld (190-450 nm) van het absorptiespectrum
  • Lineaire representatie van alle gevalideerde data punten gegenereerd met instrument specifieke dataverwerkende software
  • De analist kan inzicht krijgen in de ontwikkeling van de metabolieten resolutiemethoden die de chemo-diversiteit van complexe extracten weergeven, ook in afwezigheid van informatie over de identiteit van karakteriserende individuele componenten

Als belangrijke toepassing wordt verwezen naar klinische studies waarbij men nu met gestandaardiseerde supplementen zou kunnen werken en zo meer definitieve conclusies zou moeten kunnen nemen.

Bron

www.avesthagen.com