Diverse duurzame ontwikkelingen in verpakkingssector

Op verschillende niveaus in de verpakkingsketen wordt er gewerkt aan duurzame ontwikkelingen zoals licht-gewichtflessen, coatings voor herbruikbare flessen, duurzaam omgaan met grondstoffen, meer uitgebreide recyclagemogelijkheden… Enkele cases worden hier toegelicht.

Het begrip “Duurzaamheid” kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Een definitie die vaak wordt gebruikt, is oorspronkelijk verschenen in een rapport van de “World Commission on Environment and Development” in 1987: duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van de huidige generatie zonder het in gevaar te brengen van de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun noden te voorzien.

Duurzaam omspringen met verpakkingsmaterialen is één van de vele aspecten binnen duurzaamheid. Het situeert zich op het gebied van grondstoffen, energiekosten tijdens productie, transportkosten, afvalverwerking,… In de laatste weken zijn er een aantal publicaties verschenen over uiteenlopende duurzame ontwikkelingen in de verpakkingssector, zoals licht-gewichtflessen, coatings voor herbruikbare flessen, duurzaam omgaan met grondstoffen, meer uitgebreide recyclagemogelijkheden… Enkele cases worden hier verder toegelicht.

Krones heeft de release aangekondigd van een licht-gewicht PET-fles. De 0,5 liter PET-fles weegt amper 8,8g, waarbij de visuele en mechanische eigenschappen behouden blijven. Zo kunnen dergelijke gevulde flessen een top-load van 33 kg aan. De bekomen gewichtsreductie bedraagt 28 tot 45% ten opzichte van de standaard PET-flessen, waardoor heel wat kan bespaard worden aan grondstoffen. In deze licht-gewicht fles wordt er vooral materiaal bespaard aan de nek en de finish.

Arkema en Spraying Systems hebben aangekondigd samen te gaan werken op het gebied van protectieve coatings bij herbruikbare glazen flessen. Dergelijke flessen verslijten vaak door het fles-aan-fles contact tijdens het afvulproces en het transport. Onderzoek wijst uit klassieke glazen flessen na 10 à 15 cyclussen niet meer de vereisten halen. Er is een coating ontwikkeld die de slijtage tegengaat (Tegoglas 3000+) alsook een coating die kan aangebracht worden op reeds gebruikte flessen om de slijtagekarakteristieken (zoals krassen) teniet te doen (Opticoat 140). Het gebruik van deze coatings kan ervoor zorgen dat een glazen fles tot 50 maal kan hergebruikt worden.

Tetra Pak heeft zijn eerste verpakking op de markt gebracht met een certificatielabel dat weergeeft dat de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Het certificaat wordt toegekend door de Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die milieustandaarden opstelt voor een goed en duurzaam bosbeheer. Op deze manier kan er een signaal van duurzaam omgaan met het milieu worden gegeven naar de consument toe, een strategie die meer en meer wordt gebruikt in de retail. De gelabelde Tetra Pak verpakking (Tetra Recart) weegt ook slechts 18g en wordt momenteel gebruikt door de Engelse retailer Sainsbury’s. Deze supermarktketen is sterk actief op het gebied van duurzaam omgaan met verpakkingsmaterialen. Zo worden er ook heel wat inspanningen geleverd op het gebied van bioplastics.

Petcore, de Europese vereniging voor de ontwikkeling, het gebruik en de verwerking (recyclage) van PET heeft de recyclage goedgekeurd van flessen, bestaande uit blends van PET / MXD-6 naar vezeltoepassingen toe. MXD-6 is een polyamide die wordt gebruikt als gasbarrièrelaag in de PET-flessen-industrie. Petcore heeft vastgelegd dat gerecycleerd PET (R-PET) bestaande uit 20% van een PET/MXD-6 blend volledig conform de vereisten naar vezelspecificaties is.

Bron: packwire.com, foodproductiondaily.com, prw.com, omnexus.com en Pack4Food