Biodegradeerbare PHB met nanopartikels lost problemen van broosheid op.

Polyhydroxybutyraat (PHB) gemodificeerd met klei nanopartikels zou in de toekomst een deel van de markt van biodegradeerbare plastics kunnen innemen.

Wetenschappers uit New York hebben een nieuwe biodegradeerbare “nanohybride” kunststof ontwikkeld die sneller zal afbreken dan de bestaande plastics. De studie werd gepubliceerd in American Chemical Society’s Biomacromolecules. De nieuwe plastic zal zorgen voor een toenemende competitie in een markt die tegemoet komt aan de eisen die gesteld worden door milieubewuste consumenten, enerzijds, en de EU richtlijnen voor afval, anderzijds. PHB wordt beschouwd als een ‘groen’ alternatief voor petroleum gebaseerde plastics. PHB wordt bacterieel geproduceerd en is een zeldzaam voorbeeld van een hydrofoob polymeer met een hoge smelttemperatuur en kristalliniteit dat bovendien volledig biocompatible en biodegradeerbaar is. Tot op heden heeft PHB echter een beperkte toepassing omwille van de broosheid en de onvoorspelbare biodegradatiesnelheden. Bovendien is de sterkte en sommige andere eigenschappen zoals gaspermeabiliteit en solvent resistentie niet voldoende voor sommige toepassingen.

In deze studie werd PHB gemodificeerd tot PHB dat nanopartikels klei bevat, genaamd ‘nanoclay’. Deze gemodificeerde PHB heeft als voordeel dat het nagenoeg volledig afgebroken is na zeven weken. Bovendien heeft het verbeterde barrière eigenschappen terwijl de flexibiliteit en doorzichtigheid van het zuivere polymeer behouden blijft. In de studie werd eveneens aangetoond dat de degradatiesnelheid geregeld kan worden door de hoeveelheid nanopartikels, die toegevoegd worden aan het PHB, aan te passen. Op dit moment bedraagt het aandeel van bioplastics slechts minder dan 1% van de Europese markt. Er wordt echter verondersteld dat door de eisen van de retailers een groter aandeel zal bekomen worden de komende jaren.

Bron: www.Foodproductiondaily.com