Groene koffie als hulpmiddel bij het afslanken

Een nieuwe studie vergeleek koffie op basis van ongeroosterde groene bonen met instant koffie en concludeerde hierbij dat groene koffie, als drank of als supplement, kan helpen in gewichtsafname.

Koffie is ’s werelds favoriete drank. Er worden ruw geschat zo’n 1.5 biljoen kopjes koffie per dag gedronken. Hoewel onderzoekers zich al geruime tijd op koffie toespitsen, blijven er onzekerheden over de potentiële gezondheidsrisico’s. Verscheidene epidemiologische studies wijzen aan dat koffie chronische ziekten, waaronder type-2 diabetes, kan helpen voorkomen. De consumptie wordt echter geassocieerd met een stijging in cardiovasculaire risicofactoren, o.a. een verhoogde bloeddruk en plasma homocysteine. Vanuit een farmacologisch standpunt is koffie een complex mengsel bestaande uit een significante hoeveelheid cafeïne en chlorogeen zuren. Die laatste zijn een belangrijke groep van biologisch actieve fenolen en bevatten in vitro een antioxidatieve werking. Daarnaast werken chlorogeen zuren als een barrière tegen de opname van glucose uit de dunne darm.

Onderzoek

Onlangs verscheen een studie gesponsord door het Noorse bedrijf Med-Eq welke Coffeeslender®, een vermageringsdrank bestaande uit een extract van groene thee, op de markt brengt. De algemene consumptie van vermageringsdranken in West-Europa, Amerika en Japan is in 2006 met 24% gestegen aldus het consultancy bureau Zenith International.

De studie vergeleek Coffeeslender® met instant koffie in een gerandomiseerde dubbel blinde studie. Het eerste deel onderzocht het glucose profiel van gezonde vrijwilligers na inname van de soorten koffie. Het tweede deel onderzocht het effect bij gebruik van de soorten koffie bij zwaarlijvige en obese personen. Deel een had als resultaat een significante daling in AUC (area under the curve) na inname van Coffeeslender® in vergelijking met instant koffie. Deel twee toonde een significant verschillend gewichtsverlies tussen de met chlorogeen zuren verrijkte koffie en de gewone instant koffie. De gemiddelde gewichtsafname van de 30 zwaarlijvige testpersonen berekend over een tijdsspanne van 12 weken bedroeg respectievelijk 5.4 en 1.7 kg.

Conclusie

Het onderzoekshoofd, E. Thom, concludeerde dat koffie verrijkt met chlorogeen zuren een schijnbaar significant effect had op de absorptie en het gebruik van glucose uit de voeding. Dit effect toont aan dat het gebruik van groene koffie kan resulteren in een verlies aan lichaamsgewicht en lichaamsvet.

Bemerking

De plaats die koffieproducten zich in de toekomst zullen toe-eigenen ter behandeling van overgewicht en obesitas zal tegelijk afhangen van klinische conclusies betreffende de associatie tussen koffie en myocardinfarcten in individuen met een traag cafeïne metabolisme.

Bronnen

  • Coffee and health: a review of recent human research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2006;46(2):101-23.
  • Chlorogenic acid enriched coffee and glucose absorption. J Int Med Res. 2007;35:900-8.
  • CoffeeSlender