De relatie tussen zink en pneumonie, studie bij kinderen en bij ouderen

Zink, een van de meest voorkomende spoorelementen in ons lichaam, speelt een belangrijke rol in ons immuunsysteem. In recent onderzoek werd bij ouderen vastgesteld dat zinksupplementatie om een normaal zinkgehalte te behouden, de incidentie van pneumonie, een wereldwijde infectieziekte, kan laten dalen. Ook verscheen er onlangs een reviewartikel omtrent het effect van zink bij kinderen.

In een gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo gecontroleerde studie in 33 bejaardenhuizen te Boston, Amerika, stelden onderzoekers vast dat personen met een normaal zinkgehalte tot bijna 50% minder pneumonie opliepen dan personen met een laag zinkgehalte. Ook daalde de duur van de pneumonie, het voorschrijven van antibiotica en het effectieve gebruik hiervan.

De studie duurde 12 maand, de gemiddelde leeftijd bedroeg 84.6 jaar en de personen kregen gedurende die tijd vitamine E en een supplement waar de helft van de RDA van o.a. zink inzat. Meydani et al. stelden vast dat de personen met lage zinkwaarden (< 70mg/dl) een verhoogd risico op pneumonie hadden en dat de mortaliteitsratio hierdoor met 39% steeg.

De voordelen van een zinktherapie bij pneumonie in jonge kinderen zijn voorlopig nog onvolledig gekend. Hoewel er geruststellende resultaten zijn verschenen over zinksupplementen, moeten de positieve effecten van zink steeds afgewogen worden tegen de mogelijk negatieve effecten (buikkrampen, huidirritaties, overgeven, duizeligheid en bloedarmoede). K. Michael Hambidge vat in ‘Zinc and pneumonia’ samen dat een farmacologisch effect van zink mogelijk geacht wordt, maar dat het vooral de preventie en de correctie van het zinktekort is die het voorkomen en/of genezen van diarree en pneumonie mogelijk maakt.

Zink is een mineraal met talrijke functies in het lichaam. Het zit in alle lichaamscellen en is co-factor van meer dan 300 enzymen. Zink zit o.a. in de meeste enzymen die betrokken zijn bij DNA replicatie en reparatie. Het mineraal speelt een belangrijke rol in vele aspecten van het hormonale metabolisme. Zink is positief gerelateerd met vruchtbaarheid en groei. Gevolgen van een zinktekort kunnen zijn: verminderde uithouding, infectiegevaar, verminderde smaak en reuk, huidafwijkingen en nachtblindheid. De aanbevolen hoeveelheid wordt het best weergegeven door RNI (Reference Nutrient Intake): voor volwassen mannen is dit vastgesteld op 9.5 mg per dag en voor vrouwen op 7.0 mg per dag. Zink komt vooral voor in oesters, eieren, pompoenpitten, volle granen, bonen en noten.


Zowel voor ouderen als voor kinderen dienen er extra studies in representatieve populaties te gebeuren alvorens definitieve conclusies te trekken i.v.m. zinksupplementatie.

Bronnen

  • American Journal of Clinical Nutrition. 2007, 86(4): 1167-73.
  • American Journal of Clinical Nutrition. 2006, 83: 991-2.
  • http://www.vita-send.nl/zink.htm
  • http://www.vegetarisme.be/php/EM11_zink.html?menu=&s=1&ss=2&sss=1