Een nieuwe versheidsindicator

Een Amerikaanse onderneming stelt een nieuwe, elektronische tijd-temperatuurindicator voor die is opgenomen in een wegwerpetiket.

De op een verpakking aangegeven vervaldatum is geen betrouwbare indicator van de versheid van producten, met name omdat geen rekening wordt gehouden met de temperaturen waaraan die producten werden blootgesteld vanaf de fabricagewerkplaats. Ze kunnen onderworpen zijn geweest aan verschillende chemische, fysische en biologische reacties die ze negatief beïnvloeden en waarvan de kinetiek afhankelijk is van de temperatuur van de omgeving.

In sommige gevallen is het bijgevolg nodig de thermische evolutie van het product te traceren tegelijk met de tijdsdimensie. Vandaar de ontwikkeling van indicatoren – of integratoren – TTI, welke die beide belangrijke parameters tijd en temperatuur combineren.

De jonge Amerikaanse onderneming PakSense Inc brengt een nieuwe tijd-temperatuurindicator op de markt, de TXi. Die bestaat uit een circuit dat meet en berekent, een geheugen van 4 kb, 3 lichtdioden, een Li 3V-batterij en een kleine elektronische schakelaar. Het geheel wordt aangeboden in de vorm van een bedrukbaar etiket 45 x 54 mm met een dikte van enkele millimeter, dat op om het even welke verpakking kan worden geplakt.

De indicator wordt geactiveerd bij de verzending van het product door louter de hoek van het etiket om te vouwen. Hij kan een periode van 7 tot 60 dagen bestrijken. De temperatuurprecisie bedraagt 0.5 °C.

De LED’s geven een eerste snelle indicatie waaruit kan worden geconcludeerd dat het product al of niet de vastgelegde temperatuurgrenzen heeft overschreden. Indien de indicator groen is, dan is er geen probeem. Als hij geel is, dan moeten met een specifieke lezer de in het geheugen opgeslagen schommelingen worden afgelezen. Het is de volledige voorgeschiedenis (hoogte, duur en frequentie van de overschrijdingen…) die zal bepalen of het product nog altijd kan worden geconsumeerd.

Het TXi-etiket kan worden aangewend op de verpakking van verse voedingsproducten, van medicamenten en van allerlei industriële producten die milieugevoelig zijn en binnen nauwkeurig gespecificeerde tijd- en temperatuurgrenzen moeten worden bewaard.

Meer info vindt u op de website van het bedrijf. 

Bron: Techniline en Pack4Food