Reuteran speelt in op verzadigingsgevoel

Reuteran, een alfa-glucan geproduceerd door Lactobacillus reuteri, heeft interessante toepassingsmogelijkheden voor het stimuleren van het verzadigingsgevoel.

Reuteran

Reuteran is een exopolysacharide, geproduceerd door de Lactobacillus reuteri 121. Deze melkzuurbacteriën zijn in staat om gedurende fermentatie glucanen en fructanen te produceren. Eén bepaalde glucan, meer bepaald α-1,4 / 1,6 glucan met een moleculair gewicht van 40 MDa en een vertakkingsgraad van 16%, bleek in te spelen op het verzadigingsgevoel en een positief effect te hebben op de bloedglucose:

  • Reuteran heeft de interessante eigenschap te verdikken bij een lage zuurtegraad, zoals die in de maag. De verdikking wordt bovendien versterkt bij aanwezigheid van eiwit.
  • Reuteran wordt maar gedeeltelijk en langzaam afgebroken en leidt dus tot een langzame glucosevrijstelling in het bloed. Reuteran geeft dus aanleiding tot een lage glycemische respons.

Humane proef

20 gezonde mannen namen deel aan een humane studie. De helft kreeg ‘s morgens een melkdrank met Reuteran als ontbijt, de andere helft (de controlegroep) kreeg enkel een melkdrank. Daarna werd op vaste tijdstippen nagegaan hoe verzadigd men zich voelde. De ‘Reuteran-mannen’ voelden gedurende de vier uur na inname een grotere verzadiging dan de ‘controle-mannen’.

Toepassingsmogelijkheden

Volgens de onderzoekers van TNO kan reuteran zowel in bakkerijproducten als zuivel producten gebruikt worden. De onderzoekers hebben het gebruik van reuteran in bakkerijproducten reeds onderzocht. Toevoeging van reuteran aan witte brood receptuur resulteert in een hoger brood volume in vergelijking met een referentie receptuur zonder broodverbeteraars. Deze toename in volume werd niet geregistreerd bij gebruik van andere polysachardiden zoals dextran of poyldextrose.

Bron

TNO Kwaliteit van leven