Kleine kaasjes voor grote experimenten

Met het ontwikkelen van een systeem waarmee 600 microkaasjes gelijktijdig kunnen worden bereid, maken Nederlandse onderzoekers hoge-doorvoer-analyse binnen kaasonderzoek tot realiteit.

Het Nederlandse onderzoeksinstituut NIZO ontwikkelde in samenwerking met het Kluyver Center for Genomics of Industrial Fermentation voor het eerst een microkaasfabriek. Met het zogenaamde MicroCheese systeem, dat eenvoudigweg op een tafel geplaatst kan worden, kunnen 600 soorten kaas tegelijk worden aangemaakt. De kaasjes worden in parallel bereid in mini kuipjes die slechts 1,5 ml melk bevatten. De resulterende kaasjes hebben een gewicht van 200 mg en zijn daarmee zowat 100 maal kleiner dan testkaasjes die traditioneel in een laboratoriumomgeving dienen te worden bereid.


NIZO food research

Het NIZO food research instituut is gegroeid uit het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek dat in 1948 opgericht werd door de Nederlandse zuivelcoöperaties. In 1992 werd het instituut verzelfstandigd en ontwikkeld tot een commerciële contractresearch organisatie die testen en onderzoeksopdrachten uitvoert in opdracht van de levensmiddelenindustrie. Hierbij richt men zich vooral op kwaliteit van voedingsproducten en ingrediënten.


Elk microkaasje kan via een specifieke procedure worden bereid zodat men op grote shaal verschillende variabelen kan screenen, zoals:

 • procescondities
 • bacteriële culturen
 • ingrediënten
 • enzymen
 • recepturen

De bereide microkaasjes staan model voor industriële kazen. Voor smaakproeven zijn ze net wat klein, doch ze lenen zich uitstekend voor de analyse van:

 • geur
 • textuur
 • bacteriële activiteit

Volgens NIZO kan men door deze benadering sneller en goedkoper komen tot toepassingen als:

 • verbeteren van startculturen
 • verbeteren van voedselveiligheid
 • ontwikkelen van nieuwe kazen (met bv. lage vet- en zoutgehaltes)

Het gepatenteerde systeem werd voorgesteld op het ‘5th NIZO Dairy Conference’ waar het alvast op heel wat belangstelling kon rekenen van zowel industriële als academische onderzoekers.

Bron

NIZO News and Events