Suiker in ‘gezonde’ voeding

Voeding is in een tijdsspanne van 30 jaar (periode 1978 tot 2002) veel zoeter geworden. Bij een aantal voedingsproducten wordt zelfs een verdubbeling van toegevoegde suiker opgemerkt!

De reden? Een daling van de suikerprijzen en de aandacht van de regering naar voornamelijk zoutreductie in voeding om tot ‘gezondere’ producten te komen. Een verlaagd zoutgehalte betekende in vele gevallen een smaakverlies dat door de voedingsbedrijven gecompenseerd wordt met toevoeging van meer suiker. Ook bij de supermarkten is er blijkbaar een trend naar de selectie van zoetere fruit- en groentevariëteiten!

Maar te hoge suikerconsumptie is niet goed voor onze gezondheid: het geeft aanleiding tot obesitas, tast ons gebit aan en geeft verhoogt het risico op diabetes!!! De regering is zich hiervan bewust, maar de Londense Professor Jack Winckler (‘Nutrition policy’, London Metropolitan University) gelooft er niet in dat regeringen erin zullen slagen om het suikergehalte in voeding te doen dalen. De EU handelshervormingen hebben immers een prijsdaling van de suiker in de hand gewerkt waardoor suiker een ‘goedkope’ grondstof wordt!

Nochtans geeft de voedingsindustrie aan dat ze van het probleem op de hoogte is, gezien de verschillende ‘light’ producten die op de markt komen en het onderzoek dat gebeurd naar de verlaging van suiker in verschillende producten (zie Flanders’ FOOD project ‘suikerreductie en/of –vervanging).

Noot: Reductie van zout en suiker in een voedingsmiddel kan een risico vormen voor de microbiologische veiligheid van dit voedingsmiddel. Immers zout en suiker zijn natuurlijke bewaarmiddelen. (Food reformulations for improved health: A potential risk for microbial food safety? Roy D. Sleator and Colin Hill, in press, Medical Hypotheses)

Bron: Food e-news