Stijgende interesse voor biodegradeerbare verpakkingen

Een nieuwe studie toont aan dat er meer en meer interesse komt voor toepassingen van biodegradeerbare verpakkingsmaterialen, ook in de voedingssector. Dit is onder andere te zien aan de stijging in patent publicaties omtrent dit thema.

Tegenwoordig bestaat er meer en meer interesse voor biodegradeerbare verpakkingsmaterialen zoals PLA, cellulose, bagasse, PHA en zetmeel. Een nieuw rapport opgesteld door Nerac Advisors belicht deze interesse vanuit verschillende invalshoeken.

De belangrijkste factor die de ontwikkeling van biodegradeerbare verpakkingsmaterialen duwt, is volgens het studiebureau de prijsstijging van olieprijzen, waardoor het prijsverschil tussen conventionele verpakkingsmaterialen en biodegradeerbare verpakkingsmaterialen kleiner wordt. Hierbij dient er wel opgemerkt te worden dat er helaas ook een trend zichtbaar is dat de grondstoffen voor biodegradeerbare verpakkingsmaterialen stijgen (vb. maïs) omwille van het feit dat deze ook gebruikt worden voor andere non-food toepassingen zoals de productie van bio-ethanol. Nerac vermeldt, ook omwille van het morele feit met betrekking tot het afleiden van gewassen voor voeding naar niet-voedingstoepassingen, dat producten op basis van landbouwafval ook veelbelovend zijn.

Een andere factor die de ontwikkeling van biodegradeerbare verpakkingsmaterialen stimuleert, is de grotere aandacht van de consument voor het milieu (duurzaamheid).

Nerac vermeldt dat verpakkingstoepassingen momenteel 39% van de volledige biodegradeerbare polymeermarkt inneemt, waarvan verpakkingstoepassingen in de voedingssector slechts een kleine fractie zijn. Deze biodegradeerbare materialen vertegenwoordigen namelijk slechts 1 à 2 % van de voedselverpakkingen. In de Europese Unie bedragen bioplastics slechts 0,14 % van het volledige West-Europese verbruik aan thermoplasten in 2005.

Nochtans worden er heel wat patenten ingediend met betrekking tot de ontwikkeling van biodegradeerbare verpakkingen. Dit aantal bedraagt namelijk 6.972, wat een grote fractie is van het aantal patent publicaties over biodegradeerbare polymeren (8.843). Het aantal patenten met betrekking tot biodegradeerbare voedselverpakkingen bedraagt 2.320.

Verder wordt er vermeld dat voor verpakkingsmaterialen op basis van aardappelen en maïs de meeste patenten worden ingediend. 

In dit kader is er een nieuw Flanders' FOOD project in opstart met als titel: Optimalisatie en toepasbaarheid van bioplastics voor het verpakken van levensmiddelen (klik op deze link voor inhoudelijke informatie). Indien u hierin geïnteresseerd bent kan u uw interesse en/of projectdeelname kenbaar maken aan de hand van volgend invulformulier.

Bron: foodproductiondaily.com en Pack4Food