Kaneel voor diabetespatiënten

Het eten van kaneel zou een positieve invloed kunnen hebben voor patiënten met type 2 diabetes.

Voeding waarin kaneel verwerkt zit zou volgens een recente studie het postprandiale (na de maaltijd) glucosegehalte in het bloed doen dalen. Dit zou ten dele verklaard worden doordat de maaglediging vertraagd wordt.

Uit het onderzoek bleek specifiek dat bij consumptie van 300 g rijstpudding waaraan 6 g kaneel toegevoegd werd, de lediging van de maag met 37 tot 34.5 % vertraagt ten opzichte van consumptie van 300 g rijstpudding zonder kaneel. Kaneel bleek wel geen effect te hebben op het verzadigingsgevoel.

Waarom is dit interessant voor diabetes patiënten (Type 2)?

Bij diabetes is de regulatie van de bloedsuikerspiegel verstoord. Er bestaan hier twee oorzaken voor. Bij iemand met diabetes Type 1 geeft de pancreas onvoldoende insuline af doordat de pancreascellen die insuline produceren niet of onvoldoende functioneren. Indien men resistent is aan insuline en de cellen van de lever of spieren onder invloed van de geproduceerde insuline minder efficiënt glucose opnemen spreekt men van diabetes Type 2.

Het is voor beide types diabetespatiënten belangrijk om het gehalte aan glucose in het bloed onder controle te houden. Voor patiënten met het Type 2 diabetes zou voeding met een hoge glycemische index insulineresistentie bevorderen en dus het risico op diabetes verhogen.

Meerdere studies over relatie kaneel en gezondheid

  • 1 g kaneel per dag verlaagt bloedglucose, triglyceriden, LDL cholesetrol en totaal cholesterol in type 2 diabetespatiënten (Diabetes Care, 26, 3215-3218)
  • Kaneel en het kaneel extract Cinnulin PF verlagen de bloeddruk in ratten met hoge bloeddruk (Journal of the American College of Nutrition, 25, 144-150)

Bron: American Journal of Clinical Nutrition, 85(6), 1552-1556.