Acrylamide reductie en monitoring

Op basis van de CIAA acrylamide toolbox werden sectorspecieke brochures opgesteld om de voedingsbedrijven te helpen bij het reduceren van het acrylamidegehalte in verschillende producten. Om na te gaan hoe doeltreffend dergelijke vrijwillige maatregelen van de industrie zijn heeft de Europese Commissie een Aanbeveling inzake de monitoring van deze component gepubliceerd.

Sectorspecifieke brochures op basis van CIAA toolbox

Om fabrikanten te helpen maatregelen te vinden om het acrylamidegehalte in hun producten te beperken ontwikkelde CIAA een 'acrylamidewijzer' (“toolbox”). De acrylamide wijzer bevat een reeks tips ingedeeld in 4 categorieën (agronomische factoren, recept, bewerking, eindbereiding).

Op basis van de Toolbox heeft CIAA, in samenwerking met experten van de lidstaten en de Europese Commissie, toegankelijke en sectorspecifieke brochures met concrete tips opgesteld. Deze sectorspecifieke brochures zijn in het Nederlands beschikbaar en kunnen gedownload worden via onderstaande links.

Monitoring programma 

Om na te gaan hoe doeltreffend vrijwillige maatregelen zoals CIAA Acrylamide Toolbox en de sectorspecifieke brochures zijn, heeft de Europese Commissie  op 3 mei 2007 een aanbeveling voor de lidstaten gepubliceerd betreffende de monitoring van het acrylamidegehalte in verschillende bewerkte levensmiddelen en dit gedurende drie jaar.  Het is eveneens de bedoeling om een duidelijk beeld te krijgen van het acrylamidegehalte in die levensmiddelen waarvan bekend is dat de stof er in hoge mate aanwezig is en/of die een belangrijke plaats innemen in de voeding van de bevolking.

Concreet zal het acrylamidegehalte opgevolgd worden in volgende levensmiddelen : consumptiegerede frieten, voorgebakken frieten/aardappelproducten, brood, ontbijtgranen, biscuits, gebrande koffie, babyvoeding en andere producten zoals bv. ontbijtkoek en koffiesurrogaten. Voor de ganse EU moeten er in 2007, 2008 en 2009 jaarlijks minimaal 2042 monsters genomen worden waarvan 44 in België. De producten zullen bemonsterd worden op het niveau van de handel.

Bronnen