Immuno-magnetisch opconcentreren van micro-organismen

Immuno-magnetische scheiding kan gebruikt worden om microbiologische procedures te verbeteren en versnellen omdat een traditionele aanreiking niet vereist is.

Lab M ontwikkelde IMS (immuno-magnetische scheiding) producten en methoden om een hele reeks microbiologische procedures te verbeteren en te versnellen. Deze producten en methoden zijn ook gekend onder de naam Captivate™ IMS. De innovatieve techniek maakt gebruik van microscopisch kleine paramagnetische partikels gecoat met antilichamen.

In de voedingsindustrie kan de techniek gebruikt worden om de tijd nodig voor het bepalen van het totaal kiemgetal te reduceren. Het kan bijvoorbeeld ook belangrijk zijn voor de isolatie van Escherichia coli O157:H7 uit vlees en melk stalen. IMS kan eveneens aangewend worden voor andere serotypes van E. coli en voor Salmonella isolatie.

Captivate paritkels bestaan uit een magnetische kern ommanteld met een ceramische zirconium oxide coating. Deze partikels hebben een gemiddelde grootte van 2.5 µm. Ieder IMS product is ontworpen voor een specifiek doel micro-organisme en vooraf gecoat met het relevante antilichaam. Wanneer deze partikels gemixt worden met een suspensie van het staal zullen de antilichamen op de partikels binden met antigenen op het bacterie-oppervlak ter vorming van antilichaam-antigeen complexen. De doelbacteriën worden zogezegd “gevangen”. Een magnetische concentrator wordt dan gebruikt om de complexen van de achtergrond organismen of interfererend materiaal te scheiden. Wassen in een volgende stap verwijdert niet-specifiek gebonden materiaal zodat de partikels geplaat kunnen worden op geschikte selectieve media, of gebruikt kunnen worden in andere analysen.

Bron

Lab M