Kwantificatie van lipide-oxidatie met betrouwbare kits

Chemische oxidatie van lipiden vormt de voornaamste oorzaak van chemisch bederf bij vetrijke levensmiddelen. Hydroperoxiden zijn, als voornaamste initiële producten van deze reacties, geschikte indicatoren om deze oxidatie te kwantificeren. Hiervoor wordt traditioneel gebruik gemaakt van jodometrische methoden. In een recente studie werden kits getest die hydroperoxide bepalingen echter op een snelle en simpele manier mogelijk maken en daarenboven accurater en betrouwbaarder blijken te zijn.

Hydroperoxiden zij de belangrijkste initiële producten van lipide-oxidatie, wat ze tot voorname indicatoren van deze oxidatieprocessen maakt. Het gehalte hydroperoxiden wordt gekwantificeerd als milliequivalent zuurstof per kilogram lipide en wordt via de AOCS (American Oil Chemists Society) officiële methode (Cd 8b-90) via een jodometrische analyse bepaald. Uit onderzoek van Osawa et al. (2007) blijkt deze methode echter weinig gevoelig te zijn (ondergrens 2 milliequivalent zuurstof kg ) en vatbaar voor interferentie met andere componenten in levensmiddelensystemen. Bovendien dragen variaties in reactiecondities (temperatuur, pH, tijd) bij tot grote meetfouten.

Sinds kort erkent de AOAC (Association of Official Agricultural Chemists) alternatieve methodes die steunen op de oxidatie van ijzer-ionen in de aanwezigheid van xylenoloranje in een zuur milieu. In hun artikel testten Osawa et al. (2007) de PeroxySafe kits van de firma DiaMed, die op deze methode gebaseerd zijn. Uit proeven met diverse stalen plantaardige oliën, reuzel en geharde vetten, blijken deze kits niet enkel een sneller en simpeler alternatief te zijn en kleinere staalgroottes te vereisen, maar daarenboven ook veel nauwkeurigere en betrouwbaardere hydroperoxide bepalingen op te leveren.


Bepaling van de peroxide waarde (peroxide value, PV)

De klassieke manier om hydroperoxiden te bepalen, welke tevens de basis vormt voor de officiële AOCS methode, is gebaseerd op de vrijstelling van jodium uit kaliumjodide volgens de reactie:

                   ROOH + 2KI -> ROH + I2 + K2O

De alternatieve methode berust op de oxidatie van Fe2+ ionen in een zuur milieu tot Fe3+, dat in aanwezigheid van xylenoloranje een paars complex vormt.

                    Fe2+(oranje)[+peroxide] -> Fe3+[+xylenoloranje] -> Fe3+-xylenol (paars)


De firma DiaMed stelt verschillende kits ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsbepalingen op oliën en vetrijke levensmiddelen. De DiaMed FATS range bestaat uit:

  • de PeroxySafe STD en HSY tests - voor bepaling van de lipide hydroperoxide concentratie,
  • de FASafe STD test - waarmee de vrije vetzuurconcentratie kan worden bepaald, en
  • de DiaMed AldeSafe STD test - voor het meten van de malonaldehyde concentratie als indicator van secundaire oxidatieve degradaties

Bron

Osawa CC. et al, Determination of hydroxyperoxides in oils and fats using kits. Journal of the Sciende of Food and Agriculture 87: 1659-1666 (2007). Dit artikel kan worden aangevraagd bij Cibele Osawa (Laboratory of oils and fats, State University of Campinas, PO Box 6091, 13081-970 Campinas, SP, Brazil,cibele_osawa@yahoo.com.br)

Interessante links

  • Firma Diamed: http://www.diamed.comThe American Oil Chemists Society (AOCS): http://www.aocs.org
  • The Association of Official Agricultural Chemists (AOAC): http://www.aoac.org