Nieuwe onderzoeksprojecten rond actieve en intelligente verpakkingen

Onderzoeksinstellingen en bedrijven slaan de handen in elkaar voor nieuwe ontwikkelingen in actieve en intelligente verpakkingen. Meer specifiek wordt er onderzoek uitgevoerd naar antimicrobiële verpakkingen op basis van zilvertechnologie en naar bio-actieve papiersensoren.

Actieve verpakkingen hebben als doel de eigenschappen / condities van het verpakt levensmiddel zo te wijzigen dat de houdbaarheid wordt verlengd of dat de veiligheid of de sensoriek wordt verbeterd. Intelligente verpakkingen geven informatie over de eigenschappen / de conditie van het verpakte levensmiddel tijdens transport / bewaring.

De bedrijven BASF en Agion werken aan de ontwikkeling van styreen copolymeren waarin antimicrobiële ingrediënten op basis van zilver geïncorporeerd zijn. Deze copolymeren zouden een toepassing kunnen hebben in verpakkingsmaterialen en andere materialen die in contact komen met levensmiddelen. De technologie die hierbij gebruikt wordt, zorgt ervoor dat zilverionen aan een trage en stabiele snelheid migreren vanuit het materiaal naar het oppervlak. Daar kan het een continue antimicrobiële activiteit uitoefenen tegenover micro-organismen. Deze antimicrobiële ingrediënten zijn goedgekeurd voor contact met levensmiddelen door het EPA (Environmental Protection Agency) en het EFSA (European Food Safety Agency).

Naar intelligente verpakkingen toe worden er in het onderzoekscentrum VTT in Finland nieuwe methodes ontwikkeld om op grote schaal bio-actieve papiersensoren te produceren. Deze sensoren bevatten biomoleculen zoals enzymes of antilichamen, die bepaalde micro-organismen of contaminanten kunnen detecteren in levensmiddelen. Deze papiersensoren zouden dan aan verpakkingsmaterialen kunnen worden gehecht. Een ander deel van het onderzoek zal zich toespitsen op het toevoegen van antimicrobiële componenten aan dit papier, waardoor een combinatie zou verkregen worden van het integreren van actieve én intelligente eigenschappen in verpakkingsmaterialen.

Het ontwikkelen van dergelijke combinaties van actieve én intelligente eigenschappen is ook aan de gang via een samenwerking tussen onderzoekers aan 10 universiteiten in Canada. Dit gebeurt via de ontwikkeling van een nieuw bio-actief papier, waarbij de ingrediënten verschillende bacteriën en virussen kunnen detecteren en desactiveren. Deze ingrediënten zouden de vorm hebben van biologisch actieve stoffen die geprint, gecoat of geïntegreerd zijn in papier. Meer info over dit project vindt u op volgende website.

Bronnen

  • foodproductiondaily.com
  • foodnavigator.com
  • Pack4Food