Kleur fopt smaak

Hoewel waarnemingsgebaseerd onderscheid van fundamenteel belang is voor een rationele keuze, wordt het slechts sporadisch onderzocht in consumentenonderzoek. Een aantal onderzoekers gingen na hoe en of consumenten verschillen in smaakgerelateerde stimuli kunnen identificeren.

De onderzoekers zetten verschillende experimenten op. Ze wilden hiermee hiermee aantonen in welke mate consumenten in staat zijn

  • een onderscheid te maken tussen stimuli die verschillen in smaak maar niet in kleur
  • de afwezigheid van verschil vast te stellen tussen stimuli die verschillen in kleur maar niet in smaak

Beide types van onderscheid worden getest ten opzichte van een-zelfde-kleur-referentie.

Ze manipuleerden de kleur van sinaasappelsap door toevoeging van kleurstoffen en de zoetheid ervan door gebruik van kunstmatige zoetstoffen. De wijzigingen waren erop gericht net detecteerbaar te zijn. Wanneer twee sappen met dezelfde smaak maar een verschillende kleur werden voorgeschoteld, gaven de consumenten uit de test aan dat ze een smaakverschil ervaarden. De consumenten namen geen smaakverschillen waar in een test met sappen met dezelfde kleur maar een licht verschillende zoetheid. De onderzoekers concludeerden dat de kleur van sinaasappelsap een substantieel effect had op de smaakwaarneming.

In een ander experiment werd de invloed van een merk op consumentenvoorkeur nagegaan. Hiertoe werd éénzelfde sap, voorzien van een verschillende merknaam (A-merk versus goedkoop huismerk), aangeboden aan de consumenten uit de test (panelleden). Aan een andere groep consumenten boden ze sappen met dezelfde smaak maar een verschillende kleur aan. Er werd aan de consumenten gevraagd aan te geven naar welk product hun voorkeur uitging (voorkeursscore) en aan te geven waar een verschil werd vastgesteld (rangschikking op basis van mate van verschil). Deelnemers uit de test met de kleurverschillen ervaarden een significant groter smaakverschil tussen de 2 stalen, dan de consumenten die met zogezegd verschillende merken werden geconfronteerd. Wat daarentegen de voorkeur betreft, gaven de panelleden uit de kleurverschiltest minder voorkeursverschil aan voor het ene staal ten opzichte van het andere. Panelleden uit de merkentest gaven grotere voorkeursverschillen aan (met een voorkeur voor het A-merk).

Bron

Hoegg J.A. and Alba J. W. (2007). Taste Perception: More than Meets the Tongue. Journal of Consumer Research, Vol. 33, p490-499. ·