Nutrigenomics: een nieuw vakgebied brengt voeding en genetica samen

Nutrigenomics is een nieuw vakgebied waarin de kennis van het erfelijk materiaal (genomics) gecombineerd wordt met gegevens over de voedingsgewoonten van mensen. Ook Europa investeert in dit jonge onderzoeksdomein. Onze individuele gezondheid belooft er wel bij te varen…

De genetische codes van alle 30000 genen in het menselijk genoom werden al een aantal jaren geleden gekraakt. Het recent genetisch onderzoek tracht hierbij aansluitend de genetische variatie in deze genen bij de bevolking in kaart te brengen. Gelijktijdig groeit bij voedingswetenschappers het besef dat genetische, persoonsspecifieke variaties maken dat er individuele verschillen bestaan in metabole omzettingen van bepaalde voedingsbestanddelen (nutrigenetics). Omgekeerd streven nutrigenomics wetenschappers er ook naar om inzicht te krijgen in hoe bepaalde voedingsstoffen de genactiviteit en bijgevolg het metabolisme in het lichaam beïnvloeden.

Men verwacht dat deze kennis een groot effect zal hebben op de voedingswetenschappen. Een blik op de toekomst voorspelt zelfs dat onze voeding zal kunnen worden afgestemd op onze persoonlijke erfelijke blauwdruk. In het bijzonder zouden persoonlijke diëten niet enkel onze algemene gezondheid ten goede komen maar zouden in bepaalde gevallen zelfs toegepast kunnen worden om de strijd aan te binden met een aantal erfelijke ziekten.

Nutrigenomics: de vijf grondstellingen

Volgens Dr. Kaput, een autoriteit op het vlak van nutrigenomics verbonden aan het ‘Centre of Excellence in Nutritional Genomics’ (University of California at Davies), kan deze nieuwe tak binnen de wetenschap het best toegelicht worden op basis van volgende grondstellingen:

  1. Verkeerde diëten vormen risico factoren voor ziekten;

  2. Voedingsstoffen veranderen genactiviteit en/of genoomstructuur;

  3. Invloed van dieet op gezondheid is afhankelijk van de persoonlijke genetische constitutie;

  4. Genen die gereguleerd worden door het dieet spelen een rol in chronische ziekten;

  5. Gepersonaliseerde voeding, met diëten gebaseerd op genotype, nutritionele behoeften en status, voorkomt en verzacht chronische ziekten

Onderzoekers betrokken bij het Europees Nutrigenomics netwerk gebruiken de nutrigenomics benadering voor onderzoek naar de invloed van cytokine-achtige peptiden, kanker, obesitas, cardiovasculaire ziekten, hoge bloeddruk en type 2 diabetes.


Bronnen

The European nutrigenomics organisation: www.nugo.org- nutraceuticalsworld

Nuttige informatie

  • ‘Personalised Nutrition: Principles and Applications’, geschreven door Frans Kok, Laura Bouwman (Wageningen Universiteit) en Frank Desiere (Nestle Research Centre, Lausanne) verschijnt in augustus 2007.
  • www.nutrigenomics.nl