Valorisatie van bijproducten uit levensmiddelenindustrie voor verpakkingstoepassingen

Onderzoek in twee verschillende voedingssectoren levert veelbelovende resultaten op voor verpakkingstoepassingen. Wei-eiwitten uit de zuivelindustrie worden bestudeerd als grondstof voor biodegradeerbare verpakking. In de visindustrie worden verpakkingsfilms onderzocht op basis van gelatine.

In de levensmiddelenindustrie worden heel wat bijproducten gecreëerd tijdens de productie van levensmiddelen. Deze worden niet altijd optimaal benut en er wordt dan ook heel wat onderzoek uitgevoerd naar verschillende valorisatiemogelijkheden voor deze bijproducten.

Zo is er in het kader van Agricultural Research Service (ARS) van het United States Department of Agriculture (USDA) onderzoek aan het lopen rond de verwerking van gelatine, afkomstig van vissenhuid, naar flexibele films. Deze films blijken een beschermende barrière te bezitten tegen nadelige effecten van vocht en zuurstof. De onderzoekers vermelden tevens dat de ‘visgelatine-films’ een betere waterdampbarrière hebben dan de gelatines, afkomstig van andere diersoorten.

Het onderzoek rond de ‘visgelatine-films’ gaat zelfs al verder; zo zijn er reeds studies uitgevoerd om het eiwit lysozyme toe te voegen aan deze films. Dit eiwit heeft antimicrobiële werking en blijkt deze werking ook uit te voeren wanneer het geïncorporeerd is in de ‘visgelatine-films’. De incorporatie zorgt evenwel voor een daling in sterkte van de film met 20%.

In hetzelfde ARS wordt de mogelijkheid bestudeerd om wei-eiwitten, afkomstig uit de zuivelindustrie, te verwerken tot biodegradeerbare verpakkingen. Hierbij worden de eiwitten gemengd met zetmeel, waarna via extrusie dit mengsel wordt toegevoegd aan polyethyleen. Dit materiaal is niet-biodegradeerbaar (wel deels hernieuwbaar), maar er zijn testen aan het lopen waarbij de ‘bioplastic’-resin PLA (PolyLacticAcid) wordt gecombineerd met wei-eiwitten.

Een andere bioplastic-mengsel dat werd gecreëerd had volgende samenstelling: wei-eiwitten, maïszetmeel, glycerol, cellulosevezel, azijnzuur en caseïne. Uit dit mengsel werden reeds bekertjes gemaakt.

Het volledige artikel rond de ‘visgelatine-films’, alsook omtrent andere valorisatiemogelijkheden voor visbijproducten kan u hier vinden. Meer info omtrent ander onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van ARS vindt u op deze website.

Bron: Agricultural Research (april 2007), foodnavigator.com en Pack4Food