De invloed van koelende of ‘hot’ ingrediënten op de smaakgewaarwording

Wetenschappers van de universiteit van Nottingham hebben gevonden dat de toevoeging van een ingrediënt met koelend effect de smaakperceptie van fruitsmaken kan verbeteren.

Firmenich ondersteunt dit nieuwe onderzoek, uitgevoerd door de medewerkers van Professor Hort, waarin nagegaan werd hoe de smaakperceptie en -aanvaarding beïnvloed wordt door chemesthesis, de chemische stimulatie van vrije zenuwuiteinden die resulteren in een koude of ‘hot’ sensatie. De toevoeging van een koelend ingrediënt geeft een verbeterde smaakperceptie terwijl de toevoeging van een ‘hot’ ingrediënt een verminderde smaakperceptie teweeg brengt. Hieruit kon afgeleid worden dat er een interactie bestaat tussen de olfactorische en de chemesthesische stimulus. De studie toonde verder ook aan dat de aroma-chemesthesische interactie invloed heeft op de smaakperceptie.

Tussen kleur en smaakperceptie of koelsensatie blijkt echter geen interactie te bestaan. Dit zou aantonen dat kleur een grotere invloed heeft op de pre-consumptie waarbij er een indicatie van smaakidentiteit en verwachting optreedt.

Bronnen en meer info

  • Food navigator.com
  • Petit, C.E.F. et al., Colour-coolant-aroma interactions and the impact of congruency and exposure on flavour perception, Food quality and preference. 2007