Belgisch maaltijdpatroon onder de loep

De vakgroep Sociologie & ‘Social and Cultural Food Studies’ van de VUB onderzoekt het maaltijdpatroon van de Belg aan de hand van tijds- en budgetgegevens.

Onlangs verscheen een artikel over ‘De toekomst van de gezinsmaaltijd’ in Nutrinews. U vindt hier een korte samenvatting van het artikel. Voor het volledige artikel: klik hier.

Snel tijdens de week, rustig tijdens het weekend

Tijdens de werkweek wordt minder tijd genomen om te eten en de maaltijden verlopen minder gestructureerd. De tijd die gespendeerd wordt aan eten hangt bovendien in grote mate af van de leeftijd. Hoe ouder men is, hoe meer tijd genomen wordt om te eten. Tijdens de werkweek, wordt minder rijd gespendeerd aan eten zodat meer tijd overblijft voor meer productieve doeleinden.

Maaltijden overslaan

Steeds meer mensen beperken het aantal maaltijden tot twee per dag. Vergeleken met het maaltijdpatroon van 1966 is de gewoonte van het vieruurtje volledig verdwenen en wordt het ontbijt veelvuldig overgeslagen. De lunch blijft het meest collectieve maaltijdmoment van de dag. Geen enkele andere maaltijd slaagt erin om tegelijk zoveel mensen aan tafel te krijgen. Het avondmaal blijft de belangrijkste maaltijd van de dag die het minst overgeslagen wordt.

Alleen eten

De toename van het aantal solitaire maaltijden is vooral toe te schrijven aan de veranderende huishoudsamenstelling binnen onze bevolking. Het aantal alleenwonenden en eenoudergezinnen is immers sterk toegenomen. Het alleen eten zou niet zozeer een symptoom zijn van de toenemende individualisering van onze maatschappij.

Minder eettijd samen

Bij gezinnen met kinderen blijkt dat de ouders, in vergelijking met vroeger, minder eettijd samen met de kinderen doorbrengen. Het samen eten met de kinderen gebeurt vooral in het weekend.

Jongvolwassenen die nog bij hun ouders inwonen zijn in vergelijking met vroeger minder geneigd om met hun ouders te eten. Tijdens de werkweek brengen zij namelijk 15 % van hun eettijd samen met hun vrienden door.

Maaltijdpatroon jongeren

Jongeren houden er een minder gestructureerd maaltijdpatroon op na. Zij verkiezen eerder de informele sfeer van fastfoodrestaurants en de sofa voor de televisie. Dit zou voorla een uiting van de jeugdcultuur zijn. Zodra deze jongeren echter een gezin stichten of gaan samenwonen met een partner, gaan zij opnieuw meer belang hechten aan gezinsmaaltijden op regelmatige tijstippen.

Bron

Nutrinews, 15e jaargang nr. 1 (2007).