CLA in strijd tegen obesitas

Een meta-analyse van klinische studies, die zich richten op de vetmassa verlagende eigenschappen van CLA, geeft aan dat CLA zou kunnen helpen in de strijd tegen obesitas.

CLA of geconjugeerd linolzuur is de verzamelnaam voor een reeks vetzuren, die zoals het essentiële vetzuur linolzuur, 18 koolstofatomen bevatten en twee dubbele bindingen. Deze dubbele bindingen komen in geconjugeerde vorm voor. Dit houdt in dat tussen twee dubbele bindingen slechts één enkele binding aanwezig is. CLA’s komen voor in dierlijk vet, namelijk in boter, kaas, melk en vlees.

Bepaalde CLA-isomeren (nl. met de configuratie c9,t11 en t10,c12) behoren tot de groep van de transvetzuren. Transvetzuren hebben in het algemeen een slechte reputatie (nl. het risico op hart- en vaatziekten verhogen). In tegenstelling tot de andere transvetzuren worden aan CLA voornamelijk positieve gezondheidseffecten toegeschreven. Het meest bestudeerde effect van CLA is de anticarcinogene werking. Daarnaast zou CLA een invloed hebben op de ontwikkeling van atherosclerose en op de lichaamssamenstelling (vetsynthese). De werking van CLA zou beperkt blijven tot een vermindering van de vetsynthese, een wezenlijke afbraak van het aanwezige lichaamsvet kan niet aangetoond worden.

Hoewel deze effecten bij verschillende proefdieren zoals ratten, muizen en hamsters soms zeer uitgesproken zijn, blijven duidelijke bewijzen bij de mens voorlopig uit. Verder onderzoek in dit domein is bijgevolg nodig.

Resultaten van het onderzoek

Er werden 18 klinische studies gevonden over de supplementatie van CLA aan proefpersonen. Deze studies voldeden allen aan volgende criteria: randomised, double-blind, placebo controlled studies, die tevens de lichaamssamenstelling van de proefpersonen bestudeerden. De referenties van deze 18 studies zijn terug te vinden in het artikel. Uiteindelijk werden 15 studies gebruikt voor de meta-analyse.

Meta-analyse

In een meta-analyse worden studies die eenzelfde fenomeen onderzoeken naast elkaar geplaatst. Er wordt nagegaan, over alles studies heen, in welke richting het effect zich manifesteert en of dit effect significant is.


Uit deze meta-analyse werd geconcludeerd dat supplementatie van 1 g CLA leidt tot een gewichtsverlies van 0,024 kg per week (in vergelijking met de placebogroep). Het vetverlies van de supplementatie groep als dusdanig (niet in vergelijking met de placebogroep) werd weliswaar niet significant bevonden.

Er werd geconcludeerd dat een dosis van 3,2 g CLA per dag een bescheiden vetverlies teweeg brengt in de proefpersonen.

Bronnen

  • Voedingsingrediënten: een stand-van-zaken (2006).
  • American Journal of Clinical Nutrition (2007), 85, 1203-1211.