Wijzigingen in de wetgeving aangaande kunststofmaterialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

De richtlijn 2007/19/EU van de commissie op 30 maart 2007 wijzigt de richtlijnen 2002/72/EU betreffende materialen en kunststof voorwerpen en 85/572/EU betreffende simulanten voor migratietesten.

Naast contacttijd en temperatuur spelen samenstelling van een levensmiddel en zijn verpakkingsmateriaal een belangrijke rol bij het bepalen van de simulanten voor migratietesten.

De verordening 2004/1935/EU verwijst in het kader van specifieke directieven voor plastics naar een positieve lijst (2002/72/EU) en naar de opstelling van migratietesten (85/572/EU). Daar treden nu enkele wijzigingen in op. Zo valt het op dat er een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden in de keuze van migratievloeistoffen voor plastiek verpakkingsmaterialen die melk moeten verpakken (olijf olie in ethanol 50% v/v).

Op sommige producten zal de positieve lijst niet van toepassing zijn omdat de producenten van bvb. rubber dichtingen waarin plasticizers worden verwerkt nog geen alternatieven kunnen aanbieden. Die producten blijven dan wel onderworpen aan de nationale wetgevingen in afwachting van een heraanpassing van de Europese richtlijn.

Ook hulpstoffen zoals Polymerisation Product Aids (PPA’s - hulpstoffen), die in principe niet op de positieve lijst moeten staan, blijven voorlopig onderworpen aan nationale wetgevingen.

Leveranciers van materialen zouden ook meer toegang moeten verlenen aan levensmiddelenproducenten tot relevante informatie betreffende migratie-specificaties en rekening moeten houden met beperkingen opgelegd in de levensmiddelenwetgeving.

Dit alles wordt bevestigd in een aantal bijlagen van de richtlijn 2007/19/EU, die meer gedetailleerd ingaan op de wijzigingen:

Annex I : Fat Reduction Factor (FRF), Specifiek migratie simulant D, veranderingen voor doppen, oorringen,…

Annex II : inbrengen, vervangen en verwijderen van monomeren

Annex III : inbrengen, vervangen en verwijderen van monomeren

Annex IV : lipofiele stoffen op dewelke FRF van toepassing is

Annex V : Aromatische amines

Annex VI : Som migratie-niveau’s

Annex VII : Declaratie van conformiteit

Annex VIII : Migratievloeistof melkproducten