Optimalisatie van industriële stoominstallaties

Een web gebaseerd platform laat toe om data van industriële stoominstallaties te registreren, te controleren en op te volgen. Meer specifiek kunnen met deze applicatie financiële verliezen inzake stoom, brandstof en CO2 van stoomontluchterinstallaties berekend worden.

Armstrong International, waarvan de Europese dochteronderneming in Herstal is gevestigd, is gespecialiseerd in het beheer van stoom-, lucht- en warmwaterinstallaties. Deze firma biedt een oplossing aan voor de optimalisering van de doeltreffendheid van stoominstallaties via een beveiligd platform op het Internet met als naam SteamStar.

Voordelen van het internet platform

  • het berekent de effectieve financiële verliezen van stoom, brandstof en CO2 op basis van een methodologie die werd goedgekeurd door het Technisch Comité van de Verenigde Naties;
  • het genereert gedetailleerde rapporten die een beter zicht geven op de installatie;
  • het is een analyse-instrument om verschillende productiesites met elkaar te vergelijken (benchmarking), om trends over verschillende jaren te bestuderen of nog de Return on Investment te berekenen;
  • het vergt geen enkele installatie noch update, het is overal ter wereld toegankelijk voor elk daartoe gemachtigd persoon en is beschikbaar in 10 talen;
  • het verzekert de vertrouwelijkheid doorheen een gedragscode en schermt elke toegang af met een wachtwoord;
  • het gebruik van de "Standaard" versie is gratis (eenmalige inschrijvingskosten van 350€).

Industriële gebruikers

In Europa wordt SteamStar al gebruikt op de sites van Total, Nestlé, GSK, Solvay, UCB, Innovène (voorheen BP Chemie), Air Liquide, Lactalis, Lilly, Rhodia, Pirelli, Kemira, Kronenbourg, enz. Meer dan 200 industriële sites in de wereld volgen al hun stoominstallaties op met behulp van SteamStar en dit aantal groeit elke dag

Gebruiksmethodiek

Om te kunnen werken moet SteamStar (www.SteamStar.com) over de gegevens van de condenspotten kunnen beschikken. Deze data kunnen aangeleverd worden op twee manieren: hetzij via manuele dataverzameling, waarbij een technicus langs elke ontluchter langsgaat (gewoonlijk een keer per jaar), hetzij via geautomatiseerde en permanente dataverzameling met behulp van Armstrong SteamEye.

SteamEye wordt geïnstalleerd op het buizensysteem voor de ontluchter, wat het systeem universeel maakt. SteamEye kan immers op eender welk type van eender welke fabrikant geplaatst worden. SteamEye controleert de stoomcondenspotten 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en levert exacte informatie voor elke post. Deze informatie wordt via radiofrequentie verzonden naar een centrale ontvanger en kan via Internet naar SteamStar gestuurd worden.

Vroegere stoomdiagnoses

De vroegere stoomdiagnoses zijn niet verloren. De gegevens met betrekking tot het stoompark waarover bedrijven beschikken, kunnen gemakkelijk in SteamStar opgenomen worden. De historiek van uw park blijft zo bewaard en kan zelfs beter doorgrond worden dankzij de krachtige analyses van SteamStar.

Optimalisatie

Dankzij het platform :

  • blijven de kosten verbonden aan stoom onder controle;
  • wordt overbodige CO2 - uitstoot teruggeschroefd;
  • worden interventies van het onderhoudspersoneel zo beperkt mogelijk gehouden;
  • worden mogelijke schade aan de installatie en productieonderbrekingen beperkt.

Bron: Steamstar