Nieuw type zuurstofabsorber in verpakkingen

Om levensmiddelen beter te conserveren, werd een nieuw procédé van zuurstofabsorptie in verpakkingen ontwikkeld. Het procédé is gebaseerd op de katalytische combinatie van het aanwezige zuurstofgas met waterstof.

Het verpakken onder gemodificeerde atmosfeer wordt in verschillende voedingssectoren toegepast met het oog op de bescherming van verpakte levensmiddelen. Vaak is dit een mengsel van koolstofdioxide en stikstof, waarbij men zo weinig mogelijk restzuurstof in de verpakking wenst te hebben. In deze context kan het gebruik van een zuurstofabsorber nuttig zijn.

De Engelse firma EMCO Packaging Systems ontwikkelde een nieuwe zuurstofabsorptietechniek die efficiënter zou zijn dan deze die op het ogenblik op de markt beschikbaar zijn. In deze nieuwe toepassing bevat het gebruikte stikstof ook een hoeveelheid waterstof (tot 5,7%).

De techniek houdt het gebruik in van fijn verdeeld palladium om de vorming van water te katalyseren vanuit waterstof en zuurstof die uit de ruimte boven de levensmiddelen moeten worden verwijderd. De omzetting naar water zal doorgaan zolang er reactanten zijn. Het metaal wordt vastgehecht in een non-woven dat palladium bevat en gefixeerd in een schuim bekleed met een gasdoorlatend membraan. Dit laatste wordt gelast door middel van radiofrequentie. Het gevormde water wordt opgevangen in een afzonderlijke reactiekamer, tussen het membraan en het kunststofsubstraat.

De "buffer" waarin het water opgevangen wordt heeft een diameter van 2 cm en kan worden opgenomen in een klassieke schroefdop. Dezelfde buffer is geschikt voor een ruimte van zowel 25 ml als 125 ml, terwijl bij andere zuurstofabsorbers de hoeveelheid moet worden aangepast om de capaciteit te verhogen. Het systeem werkt enkel wanneer zuurstof én waterstof aanwezig zijn. Het gebruik ervan vereist geen enkele bescherming vóór het moment van de afdichting. De buffer kan dus worden gefabriceerd, opgenomen in doppen, gestuurd naar de bottellijn of probleemloos worden opgeslagen in omgevingsomstandigheden. Hij is stabiel en heeft een onbeperkte levensduur, terwijl andere zuurstofabsorbers al geleidelijk hun vermogen verliezen van zodra ze aan lucht worden blootgesteld.

Meer informatie omtrent deze en andere zuurstofabsorbers kan u vinden op de website van Emco Packaging Systems.