Zuivel in vlees

In bereidingen van vlees kunnen niet-vlees additieven worden gebruikt om de bindingseigenschappen, de texturele eigenschappen en de vochtbindingscapaciteit te beïnvloeden. Het gaat daarbij om proteïnen, koolhydraten (bv. zetmeel), of hydrocolloïden (bv. carrageen). Het is een gangbare praktijk dat deze additieven getest worden bij een zekere dosering (bv. 2%), zonder met de concentratie van de functionele component rekening te houden. Een recente studie evalueert de efficiëntie van producten met een zuivelorigine in vleesbereidingen.

Onderzoekers van het ‘Food science department’ aan de Universiteit van Guelph (Canada)evalueerden de effecten van 5 zuivelproteïnen bij enerzijds een concentratie van 2(w/w)% van een commercieel product (bevat naast proteïnen nog andere componenten) en anderzijds bij een hoeveelheid product die effectief 2% proteïne bevat. De bestudeerde componenten waren natriumcaseïnaat, melkpoeder van volle melk, melkpoeder van afgeroomde melk, wei-proteïnenconcentraat en een gemodificeerd wei-proteïnenconcentraat. Ze bestudeerden de effecten in een kippenborst-vleesbereiding met een totale wateradditie van 51% (hetgeen de eiwitconcentratie op 15% bracht). In de bereidingen met 2% proteïnentoevoeging werd ook 2% lactose toegevoegd omdat dit ook de lactoseconcentratie uit de melkpoeders en de wei-concentraten was.

Bij toevoeging van 2(w/w)% gaven alle geteste producten aanleiding tot een verminderd kookverlies ten opzichte van de referentie (waar geen proteïne aan toegevoegd werd). Caseïnaat gaf hier de beste resultaten. Bij toevoeging van 2% proteïne scoorden melkpoeder van volle melk en het gemodificeerde wei-proteïnenconcentraat het best. Vergelijkbare vaststellingen werden gemaakt voor het effect op hardheid en breekbaarheid.

Rekening houdend met de resultaten van het onderzoek, toonde een kostenanalyse aan dat gemodificeerd wei-proteïnenconcentraat het meest economisch rendabel is, zelfs indien het gebruikt wordt in concentraties die tot 3 keer hoger zijn dan caseïnaat.

Bron

Barbut S. en Choy V. (2007). Use of dairy proteins in lean poultry meat batters - a comparative study International Journal of Food Science & Technology, 42(4), p. 453-458.