Hibiscus sabdariffa verlaagt cholesterol

Hibiscus sabdariffa Linne (Malvaceae) is een plant die in Taiwan gebruikt wordt in frisdrank en als geneeskundig kruid. Onderzoek toonde reeds aan dat lipiden in het bloed van dieren verminderen bij consumptie van deze plant. Recent onderzoek toont nu ook de impact van deze plant aan op cholesterol bij mensen.

Hibiscus sabdariffa of Roselle

Roselle is een soort Hibiscus, die inheems is in tropisch Azië. Het is een eenjarig kruid , dat tot 2,5 meter lang kan worden.


Resultaten onderzoek

Extracten van de H. sabdariffa werden in capsulevorm toegediend aan 42 humane proefpersonen. De vrijwilligers, van 18 tot 75 jaar en met een cholesterolgehalte van 175 tot 327 mg/dL, werden gedurende een periode van 4 weken opgevolgd. Ze werden opgedeeld in drie groepen: zij die 1 (groep 1), 2 (groep 2) of 3 (groep 3) capsules innamen per maaltijd (met drie maaltijden per dag). Elke capsule bevat 500 mg H. sabdariffa extracten, m.a.w. groep 1 neemt per maaltijd 500 mg in, groep 2 1000 mg per maaltijd en groep 3 1500 mg per maaltijd.

Het cholesterolgehalte werd aan het begin van de proef, na 2 weken en na 4 weken geanalyseerd.

Resultaten

  • Na toedienen van H.sabdariffa gedurende 2 weken bleek het cholesterolgehalte in de drie groepen verlaagd te zijn met 7,8 % tot 8,2 %,
  • Na toedienen van H.sabdariffa gedurende 4 weken bleek het cholesterolgehalte in de drie groepen verlaagd te zijn met 8,3 % tot 14,4 %,
  • Bij 71 % van de vrijwilligers van groep 2 was het cholesterolgehalte significant gedaald met 12 % t.o.v. het begin van de proef.

Volgens de onderzoekers leidt de inname van 2 capsules met H. sabdariffa extract per maaltijd gedurende een periode van 1 maand tot een significante reductie van het cholesterolgehalte.

Toepassing in levensmiddelen

  • Rode bloemkelken worden gebruikt om voedsel te kleuren
  • Groene bladeren: kruidige variant op spinazie, kruidenthee
  • Bloemen en vruchten: thee

Producerende landen

  • China (mindere reputatie) en Thailand (superieure kwaliteit) zijn de grootste producenten
  • Soedan: beste kwaliteit maar productie van lage hoeveelheden
  • Andere, voornamelijk voor interne markten bestemd: Mexico, Egypte, Senegal, Tanzania, Mali en Jamaica

Bron

Nutrition Research, 27 (3), 140 -145.